Maszyna nie może być dopuszczona do ruchu bez instrukcji

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 05-09-2013 r.

W obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa maszyn Dokumentacja Techniczna Ruchowa – DTR (nazywana również Dokumentacją Techniczno Eksploatacyjną – DTE) występuje pod nazwą – instrukcja maszyny. Maszyna czy urządzenie techniczne nie mogą być dopuszczone do ruchu bez instrukcji maszyny (maszyny tzw. „stare” bez DTR lub DTE).

Zakaz użytkowania maszyn i urządzeń bez instrukcji maszyny wynika z zapisów poniższych rozporządzeń:

 
  • ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.) gdzie w § 58 i 59 zapisano, że do maszyn powinna być dołączona instrukcja i opisano wymagania co do takiej instrukcji;
  • ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm), w którym § 30 mówi, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn, zwanych dalej "instrukcjami", które zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:
    1) warunków użytkowania maszyn,
    2) występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych,
    3) praktyki użytkowania maszyn.

  • ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), gdzie w § 51 zapisano, że maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej "maszynami", powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytkowania. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24278 )
Array ( [docId] => 24278 )