Prowadzenie dokumentacji szkolenia BHP

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 06-03-2014 r.

Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia bhp dla jednego pracownika. Obowiązują wówczas takie same reguły dotyczące dokumentowania szkolenia, jak w przypadku szkolenia dla grupy pracowników. Pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego można zaliczyć do grupy pracowników administracyjno-biurowych.

Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy posługuje się pojęciami: „pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym” i „pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno-biurowym”. W tym rozporządzeniu nie ma jednak definicji tych pojęć. Dlatego klasyfikując poszczególne stanowiska pracy do określonej grupy, należy posługiwać się potocznym rozumieniem pojęć „robotnik” i odpowiednio „pracownik administracyjny, biurowy”.

 

Dla tej klasyfikacji zasadnicze znaczenie będzie miał konkretny zakres zadań, które wykonuje dany pracownik. Pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego, którego zakres obowiązków polega na podróżach do klientów, prezentowaniu towarów, zbieraniu zamówień, ewentualnie podpisywaniu umów, będzie można zaliczyć do grupy pracowników administracyjno-biurowych.

W myśl przywołanego wyżej rozporządzenia organizatorzy szkolenia zapewniają m.in. właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Przepisy nie różnicują zasad prowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zależnie od liczby szkolonych osób. Zatem nawet przy szkoleniu jednej osoby konieczne jest sporządzenie listy obecności.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34060 )
Array ( [docId] => 34060 )