Rejestr badań pracowniczych powinni prowadzić pracownicy służby bhp

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 13-12-2013 r.

Prowadzenie rejestru profilaktycznych badań lekarskich to obowiązek służbowy pracownika służby bhp, choć rejestr taki może również prowadzić w zakładzie pracy inna upoważniona do tego przez pracodawcę osoba.

Jednym z obowiązków służby bhp jest:

  • prowadzenie rejestrów (w tym rejestru badań pracowniczych),
  • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.

Przepisy nie wskazują w wyraźny sposób, co rozumieć pod pojęciami prowadzenie rejestrów i współdziałanie. Należy jednak uznać, że skoro pracownik służby bhp prowadzi rejestry i zobowiązany jest do (bliżej niesprecyzowanego) współdziałania z lekarzem, to zawiadywanie rejestrem profilaktycznych badań lekarskich należy także do jego obowiązków.

W praktyce najczęściej rejestrem zajmuje się upoważniony pracownik. Może nim być na przykład specjalista ds. bhp czy pracownik działu kadr.

Rejestr badań bardzo pomaga lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, gdyż zawiera wykaz wszystkich pracowników podlegających takiej opiece w danej firmie i wskazuje między innymi:

  • jakiego typu badania zostały przeprowadzone,
  • kiedy mija termin kolejnych badań,
  • jak długo pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Podział obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru profilaktycznych badań lekarskich w zakładzie pracy powinien zależeć przede wszystkim od postanowień umów zawartych przez pracodawcę z pracownikami służby bhp i działu kadr oraz organizacji i współdziałania tych komórek.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że to pracownik działu kadr ma większą kontrolę nad terminami przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich. Jest tak, ponieważ służba bezpieczeństwa i higieny pracy nie uczestniczy bezpośrednio w naborze nowych pracowników, nie kontroluje czasu trwania ich zwolnień lekarskich itp.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33094 )
Array ( [docId] => 33094 )