Instrukcje bhp należy dostosować do zmieniających się warunków pracy

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 29-11-2013 r.

Instrukcje bhp powinny być sporządzane przez pracowników nadzoru (kierowników, brygadzistów, majstrów i inne osoby kierujące pracownikami) przy współpracy z obsługującymi dane urządzenia. Następnie instrukcje BHP są opiniowane – tym razem jedynie przez służbę bhp.

Tworząc instrukcję bhp, warto jak najmniej przytaczać sformułowań określonych w przepisach. Jeżeli już, to należy je zawrzeć w uwagach ogólnych. Pisząc o natężeniu oświetlenia, dopuszczalnych wartościach hałasu lub zapyleniu powietrza, można powołać się na właściwe przepisy bądź odpowiednie Polskie Normy, nie będzie jednak błędem, jeżeli nie poda się podstaw prawnych. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że ich podawanie wydłuża treść instrukcji, a samemu pracownikowi niewiele mówi.

Elementy instrukcji BHP

Praktyczna instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy (w zależności od potrzeb) powinna składać się z następujących elementów, którymi są:

  • uwagi (informacje) ogólne (np. kto jest upoważniony do obsługi urządzenia, dane dotyczące badań profilaktycznych),
  • podstawowe warunki bezpiecznej pracy (informacje dotyczące organizacji stanowiska pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa),
  • czynności przed rozpoczęciem pracy (np. w zakresie kontroli stanu technicznego urządzenia lub przygotowania materiału do obróbki),
  • czynności podczas pracy (takie, których wykonywanie lub przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo pracy, na przykład niepalenie tytoniu na stanowisku),
  • czynności zabronione
  • czynności po zakończeniu pracy (np. informacje o uporządkowaniu stanowiska),
  • uwagi końcowe (np. jakie postępowanie obowiązuje, jeżeli nastąpi wypadek na stanowisku).

Aktualizacja instrukcji BHP

Trzeba pamiętać, że instrukcji bhp nie sporządza się raz na zawsze. Z rozwojem techniki i nauki, ze zmianami technologii, a także warunków pracy, wreszcie w związku ze wzbogaceniem doświadczenia życiowego treść instrukcji powinna być uzupełniana i dostosowywana do nowych warunków lub okoliczności, jakie niesie praktyka. Wprowadzając zmiany do instrukcji bhp, zawsze należy zapoznać z nimi pracownika obsługującego daną maszynę czy inne urządzenie techniczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33090 )
Array ( [docId] => 33090 )