Jak się zabezpieczyć przed urazami i chorobami oczu

Data: 19-08-2013 r.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy realizować przez likwidację zagrożeń i uciążliwości a dopiero, wówczas, gdy nie ma możliwości ich uniknięcia przez stosowanie ochron zbiorowych lub  indywidualnych w postaci ochronników oczu.

Zabezpieczenie przed urazami i chorobami oczu powinno być skuteczne, stąd należy przestrzegać poniższych zasad:

 
 • miejsca, w których występuje zagrożenie oczu w środowisku pracy powinny być
 • oznakowane znakami bezpieczeństwa,
 • pracodawca musi zapewnić stały dostęp do ochronników oczu. Okresowe braki czy konieczność chodzenia kilka razy w ciągu zmiany roboczej do narzędziowni, czy mistrza po ochronnik, powodują u pracowników przekonanie, że ich stosowanie jest mało istotne.
 • zakupione i stosowane środki ochrony oczu muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i być oznakowane przez producenta,
 • okulary korekcyjne nie są środkiem ochrony oczu,
 • stosowanie środków ochron oczu przez pracowników powinno być okresowo kontrolowane przez służbę bhp i osoby nadzoru, pod względem:
  • powszechności stosowania przez narażonych pracowników (kontroli powinno towarzyszyć zbieranie informacji i wniosków o dostępności ochronników, niedogodnościach w stosowaniu itp.),
  • adekwatności stosowanych ochronników do warunków panujących w środowisku pracy, organizacji prac, a nawet dla konkretnego pracownika (zwłaszcza po dokonaniu jakichkolwiek zmian mających wpływ na warunki w miejscu pracy - dotyczy to w równym stopniu zwiększenia, jak i ograniczenia zagrożeń),
  • szczelności ochronników związanej z procesem starzenia się materiałów jak i z nieprawidłowym sposobem ich przechowywania czy konserwacji,
  • sposobu wykorzystywania: czy są używane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta,
  • sposobu przechowywania, czyszczenia i konserwacji.

 • pracownicy zatrudnieni w narażeniu na zagrożenia oczu powinni podlegać okresowym specjalistycznym badaniom lekarskim. W skierowaniu na badania należy wskazać, że praca odbywa się w narażeniu na zagrożenia oczu z podaniem rodzaju czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.
 • należy wpoić pracownikom, że z każdym urazem oka należy zgłosić się do okulisty. Samodzielne usuwanie wbitych w oko przedmiotów (nawet drobnych) może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem gałki ocznej, a praktyka pokazuje, że niestety tak się dzieje.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24291 )
Array ( [docId] => 24291 )