Laboratorium chemiczne musi być wyposażone w punkty pierwszej pomocy

Data: 01-11-2013 r.

Laboratorium chemiczne ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia zdarzeń wypadkowych, musi być odpowiednio przygotowane pod kątem pierwszej pomocy. Zadaniem pracodawcy jest zorganizowane go w taki sposób, by jego wyposażenie było zgodne z wymogami bhp.

Laboratorium chemiczne musi być przygotowane do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizacja pierwszej pomocy w laboratorium chemicznym powinna obejmować w szczególności:

  • zapewnienie punktów pierwszej pomocy (w zależności od wielkości zakładu pracy jest to pomieszczenie lub wyodrębnione miejsce o wystarczającej powierzchni umożliwiającej wniesienie noszy, wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą, niezbędny sprzęt oraz inne środki do udzielania pierwszej pomocy),
  • zapewnienie apteczek pierwszej pomocy,
  • przeszkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy (najlepiej całego personelu – zwłaszcza w niewielkich laboratoriach, zatrudniających kilka osób),
  • wywieszenie w widocznych miejscach przy apteczkach i w punktach pierwszej pomocy instrukcji o udzielaniu takiej pomocy oraz wykazu osób w tym przeszkolonych,
  • zapewnienie odpowiednich środków neutralizujących,
  • zapewnienie urządzeń do mycia oczu (tzw. oczomyjek),
  • zapewnienie natrysku ratunkowego.

Liczbę, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy oraz apteczek w laboratorium chemicznym ustala się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24296 )
Array ( [docId] => 24296 )