Stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w miejscu pracy

Data: 02-10-2013 r.

Ponieważ na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w miejscu pracy – odpowiednich do rodzaju i poziomu zagrożeń – należy określić, czy dane rozwiązanie ochronne zaliczane jest do grupy środków ochrony indywidualnej, czy też nie.

Środki ochrony indywidualnej są to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika, w celu jego ochrony przed zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Należą do nich również wszelkie akcesoria oraz dodatki przeznaczone do tego celu (np. hełmy ochronne, rękawice, sprzęt ochrony oczu i twarzy, odzież ostrzegawcza, obuwie ochronne, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości).

Obowiązki związane ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej spoczywają zawsze na pracodawcy. Polegają one przede wszystkim na:

  • nieodpłatnym dostarczaniu pracownikom środków ochrony indywidualnej,
  • właściwym ich doborze do występujących zagrożeń,
  • organizowaniu szkoleń w zakresie ich używania,
  • zapewnianiu odpowiedniego sposobu przechowywania, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji i niezbędnych napraw użytkowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

Ogólne postanowienia dotyczące środków ochrony indywidualnej można znaleźć w artykułach 2376–23710 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Te ogólne postanowienia zostały precyzyjnie określone w innych aktach prawnych, którymi przede wszystkim są:

  • rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
  • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm),
  • rozporządzenie ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

dr inż. Katarzyna Majchrzycka, Adam Pościk, Zakład Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24293 )
Array ( [docId] => 24293 )