Egzamin nie może się odbyć w formie wideokonferencji

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 06-03-2014 r.

Egzamin w formie wideokonferencji lub telekonferencji, czyli „na odległość”, nie spełnia wymogu jego przeprowadzania przed komisją egzaminacyjną. Ten warunek wynika z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

W przypadku pracowników administracyjno-biurowych pracodawca jest obowiązany do przeprowadzenia takiego szkolenia nie rzadziej niż raz na 6 lat. Z rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyraźnie wynika, że musi się ono zakończyć egzaminem przeprowadzanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

 

Rozporządzenie doprecyzowuje zatem sposób przeprowadzenia egzaminu w celu zapobieżenia praktykom egzaminowania „na odległość” – w formie wideokonferencji lub telekonferencji.

Z wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że egzamin na odległość uniemożliwia rzetelną ocenę efektów szkolenia. Egzamin w formie wideokonferencji nie spełnia wymogu przeprowadzenia go przed komisją ze względu na brak bezpośredniego kontaktu uczestnika z członkiem komisji, a tylko taki kontakt gwarantuje, że uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34063 )
Array ( [docId] => 34063 )