Kto organizuje szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 13-07-2015 r.

Organizatorem szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami (w wymiarze 16 godzin) powinna być jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bhp.

Organizatorem szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami powinna być jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bhp. Szkolenie w zakresie bhp może być organizowane przez pracodawców albo przez jednostki organizacyjne posiadające prawo do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Natomiast szkolenia:

 • osób, które są pracodawcami,

 • pracowników służby bhp oraz

 • instruktorów i wykładowców tematów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

prowadzą jednostki organizacyjne.

W przypadku osób kierujących pracownikami szkolenie okresowe bhp prowadzone jest na podstawie programu szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących. Ponadto osoby te występują jako instruktorzy, przeprowadzając instruktaż stanowiskowy innych pracowników. Stąd, zaliczając osoby kierujące innymi pracownikami do powyższego wyliczenia, ich szkolenie okresowe bhp powinny prowadzić jednostki organizacyjne.

Jednostką organizacyjną może być:

 • placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,

 • szkoła ponadgimnazjalna,

 • jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa,

 • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

Zatem organizatorem szkolenia okresowego dla pracowników kierujących pracownikami mogą być „firmy zewnętrzne” prowadzące działalność szkoleniową w zakresie szkolenia bhp. Obowiązkiem takiej jednostki jest zagwarantowanie:

 • programów szkolenia,

 • wykładowców i instruktorów posiadających odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie pedagogiczne,

 • wyposażenia dydaktycznego,

 • właściwego przebiegu szkolenia.

Tomasz Wolak, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37529 )
Array ( [docId] => 37529 )