Szkolenie bhp bezrobotnych nie będzie uznane przez przyszłego pracodawcę

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Łukasz Madej
Data: 29-04-2014 r.

Urząd pracy może zlecić firmie przeszkolenie osób bezrobotnych w zakresie bhp. Jednak szkolenie takie nie może być uznane za wypełnienie obowiązku przyszłego pracodawcy dotyczącego przeprowadzenia szkoleń wstępnych ogólnych nowo zatrudnianych pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie osoby przyjmowane do pracy z zastrzeżeniem osób podejmujących pracę na tym samym stanowisku, które zajmowały u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę powinny odbyć szkolenie wstępne bhp. Obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy leży po stronie pracodawcy. Instruktaż ogólny ma zapewniać pracownikom zapoznanie się z:

  • podstawowymi przepisami bhp wskazanymi w: Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy
  • przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 

Szkolenie wstępne ogólne ma na celu zapoznanie pracowników nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, ale również z przepisami wewnątrzzakładowymi obowiązującymi u danego pracodawcy. Są one dostosowane do potrzeb i warunków, jakie panują u danego pracodawcy Niemożliwe jest prawidłowe przeszkolenie pracowników z zakresu bhp bez znajomości regulacji obowiązujących w konkretnym zakładzie pracy, w którym ma być wykonywana praca.

Natomiast instruktaż stanowiskowy ma zapewnić pracownikom zapoznanie się z:

  • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich konkretnych stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
  • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz
  • metodami wykonywania pracy, które zapewniają zachowanie bezpieczeństwa.

Zapewnienie pracownikom przeszkolenia w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy należy do obowiązków pracodawcy. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w przypadku podjęcia pracy na tym samym stanowisku pracy, które pracownik zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenia bhp mogą być organizowane nie tylko przez pracodawców, ale również przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunkiem jest tu jednak dokonanie odpowiedniego zlecenia przez pracodawcę.

Szkolenia z zakresu bhp powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Czas poświęcony na szkolenie jest więc czasem pracy zatrudnionego pracownika, za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Jeżeli zorganizowanie szkolenia w czasie pracy pracownika jest niemożliwe lub jego udział w szkoleniu w tym czasie nie jest możliwy, tylko wówczas pracownik może brać udział w szkoleniu poza czasem pracy.

W takim przypadku uznaje się, że czas szkolenia jest pracą w godzinach nadliczbowych, za które pracownik zachowuje prawo do czasu wolnego lub wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem. Kwestia prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych dotyczących bhp jest ściśle powiązana z pracodawcą, u którego pracownik jest zatrudniony. To on jest zobowiązany prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp.

Łukasz Madej, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34774 )
Array ( [docId] => 34774 )