Organizacja szkolenia bhp obowiązkiem pracodawcy

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 23-11-2012 r.

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki. Aby móc realizować ten obowiązek, pracodawca i osoba kierująca pracownikami mają prawny obowiązek znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bhp.

Aby pracodawca mógł powyższy obowiązek zrealizować w praktyce, musi sam odbyć szkolenie bhp w odpowiednim zakresie i okresowo je powtarzać.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy i prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie w swojej firmie.

Szkolenie bhp pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.

Obowiązkowe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.

Zakaz dopuszczenia do pracy

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie mogą dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp .

Osoba dopuszczająca nieprzeszkolonego pracownika do pracy bierze na siebie za to pełną odpowiedzialność, w tym karną za skutki, jakie mogą wyniknąć z faktu dopuszczenia do pracy pracownika bez wymaganego szkolenia (np. za wypadek przy pracy tego pracownika, uszkodzenie maszyny).

Podstawa prawna

  • art. 207 § 2, art. 207 § 3, art. 2373 § 21 , art. 2373 § 2 , art. 2373 § 3, art. 2373 § 3 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Józef M. Boguszewski, specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24309 )
Array ( [docId] => 24309 )