Pracodawca nie musi ponosić kosztów szkolenia okresowego zleceniobiorcy

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 06-07-2013 r.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie lub w innym wyznaczonym miejscu. W szczególności zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp dotyczących m.in.: przydzielania i egzekwowania używania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Do obowiązków pracodawcy należy także zapewnienie: profilaktycznych badań lekarskich, szkolenia w dziedzinie bhp, zakazu wykonywania prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przez kobiety.

W sytuacji gdy z umowy wynika, że zleceniobiorca jest związany stałym miejscem wykonywania czynności faktycznej albo prawnej, domniemywa się, że obowiązek zapewniania przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ciąży na pracodawcy.

 

O ile na pracodawcy zawsze ciąży obowiązek poddania zleceniobiorcy szkoleniu wstępnemu (instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy), o tyle nie ma prawnych przeszkód, aby ten podjął czynności umożliwiające mu zwolnienie się z obowiązku ponoszenia kosztów szkolenia okresowego. Przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają stronom umowy cywilnoprawnej dowolne kształtowane jej warunków. Zwolnienia się pracodawcy z obowiązku ponoszenia kosztów szkolenia okresowego w dziedzinie bhp może być zapisane w umowie w formie klauzuli obligującej kontrahenta.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24319 )
Array ( [docId] => 24319 )