Szkolenie okresowe bhp – cel i częstotliwość

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 28-12-2012 r.

Celem szkolenia okresowego bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkoleniu okresowemu bhp podlegają:

  1. osoby będące pracodawcami i inne kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści,
  2. pracownicy na stanowiskach robotniczych,
  3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy oraz organizatorzy produkcji,
  4. pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
  5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1–4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne bądź odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Szkolenie okresowe bhp przeprowadza się w oparciu o szczegółowe programy takiego szkolenia będące rozwinięciem ramowych programów takiego szkolenia. Szczegółowe programy opracowuje pracodawca, lub – w porozumieniu z nim i na jego zlecenie – organizator szkolenia.

Aktualne programy szkolenia bhp, na podstawie których przeprowadzono właściwe szkolenie, ma obowiązek przechowywać pracodawca.

Częstotliwość i czas trwania okresowego szkolenia bhp ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Biorąc pod uwagę rodzaj oraz warunki wykonywania prac na określonych stanowiskach pracy.

Szkolenie okresowe bhp zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz na rok.

Szkolenie pozostałych osób objętych szkoleniem okresowym bhp powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych – dla nich nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno zostać przeprowadzone w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach.

Dla pozostałych osób podlegających szkoleniu okresowemu należy je przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Z pierwszego szkolenia okresowego bhp u nowego pracodawcy może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Postanowienia co do częstotliwości szkolenia okresowego bhp powinny być zawarte w regulaminie pracy obowiązującym u danego pracodawcy lub układzie zbiorowym pracy, w szczególności układzie zakładowym.

Podstawa prawna

  • art. 23711a kp,
  • rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Józef M. Boguszewski, specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych, ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24312 )
Array ( [docId] => 24312 )