Czy osoba pracująca na umowę zlecenie musi przejść badania lekarskie

Kategoria: Warunki pracy
Data: 30-08-2012 r.

Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obejmuje nie tylko pracowników, ale także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, jak np. umowa o dzieło, czy umowa zlecenia.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obejmuje nie tylko pracowników. Pracodawca ma bowiem obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy:

  • osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (czyli np. na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także
  • osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Obowiązki pracodawcy, w tym zapewnienie wymienionym wyżej osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obejmują np.:

  • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • wydawanie poleceń usunięcia uchybień w zakresie bhp,
  • reagowanie na potrzeby w zakresie bhp.

Pracodawca ma ponadto obowiązek zapewnić środki do ochrony życia i zdrowia dla osób, które mają dostęp do miejsca pracy, a nie są pracownikami.

Obowiązek przestrzegania przepisów bhp mają także przedsiębiorcy, którzy nie są pracodawcami, a organizują pracę osób fizycznych:

  • na innej podstawie niż stosunek pracy,
  • prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o obowiązek kierowania osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych na badania lekarskie przepisy Kodeksu pracy milczą na ten temat. Pewną wskazówkę w tym zakresie mogą stanowić przepisy ustawy o służbie medycyny pracy.

Zgodnie z przepisami tej ustawy profilaktyczną opieką zdrowotną służby medycyny pracy obejmuje się, na ich wniosek między innymi:

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące,

 

  • osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób wymienionych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  • byłych pracowników oraz osoby, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby, które pozostawały w stosunku służbowym.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie są bowiem pracownikami, dlatego też pracodawca nie ma obowiązku kierowania takich pracowników na badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp. Jednak, z racji tego, że pracodawca ma także wobec osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych przestrzegać zasad bhp, powinien on skierować taką osobę na badania zwłaszcza przy pracy na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, celem sprawdzenia, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tej pracy.

Kwestie kosztów związanych z kierowaniem osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych warto uregulować w umowie, będącej podstawą wykonywania pracy, np. w umowie zlecenia, czy umowie o dzieło.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24322 )
Array ( [docId] => 24322 )