Kto kieruje pracownika na badania lekarskie

Kategoria: Warunki pracy
Data: 30-08-2012 r.

Na badania okresowe i badania wstępne kieruje pracodawca. Pracownicy mają obowiązek poddawania się badaniom lekarskim. Ma to na celu stwierdzenie ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Koszt badań lekarskich pokrywa pracodawca.

Osoby przyjmowane do pracy, jak również pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe muszą poddać się wstępnym badaniom lekarskim. Zasada ta nie dotyczy osób, które są przyjmowane do pracy na to samo stanowisko na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą.

Pracownicy muszą się także poddawać okresowym badaniom lekarskim. Ponadto, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca, który zatrudnia pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników szkodliwych i rakotwórczych ma także obowiązek skierować takiego pracownika na badania okresowe po zaprzestaniu pracy na tym stanowisku lub po rozwiązaniu umowy o pracę, jeśli pracownik się o to zwróci.

 

Koszty badań wstępnych, okresowych i dokonywanych wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych ponosi pracodawca. Pracodawca ma ponadto obowiązek ponosić inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24320 )
Array ( [docId] => 24320 )