Dla każdego stanowiska pracy oddzielny rejestr czynników szkodliwych

Kategoria: Warunki pracy
Data: 21-11-2013 r.

Zgodnie z przepisami pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. Zapis taki oznacza, że rejestr prowadzi się oddzielnie dla każdego stanowiska pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Nawet jeśli pracownik wykonuje okresowo jakieś czynności, np. operatora wózka podnośnikowego.

Należy zwrócić uwagę, że w środkowej części rejestru (załącznik nr 1 "Wzór rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy" do rozporządzenia ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz.U. nr 33, poz. 166) widnieje miejsce na wpisanie nazwy lub symbolu stanowiska pracy, którego rejestr dotyczy, a niżej jest rubryka opisana „Charakterystyka stanowiska pracy” z wyjaśnieniem co należy w niej wpisać.

 

W związku z powyższym, rubryka „liczba pracujących na stanowiskach pracy” dotyczy w praktyce pracowników pracujących na stanowiskach, na których występują wcześniej wymienione różne czynniki szkodliwe, a nie ogólnej liczby pracowników zakładu.

Jak już wyżej wspomniano, dla pracownika wykonującego okresowo czynności operatora wózka podnośnikowego należy założyć oddzielny rejestr. Pamiętać należy, że zgodnie z zapisami załącznika nr 2 "Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy" do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 ze zm.) – hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową (wyjątkowo w przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu).

W powyżej wskazanym rozporządzeniu jest mowa o ekspozycji na hałas (zależność od poziomu dźwięku i czasu przebywania w hałasie), a nie tylko o poziomie dźwięku emitowanego przez maszynę i nie ma znaczenia skąd hałas pochodzi (podobnie jest z narażeniem na drgania mechaniczne). Dla pracownika pracującego w hałasie o różnym poziomach dźwięku w ciągu dnia pracy, czy w poszczególnych dniach tygodnia należy, na podstawie badań i pomiarów, określić narażenie odpowiadające ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy albo do ekspozycji tygodniowej. Wówczas będzie jedna wartość ekspozycji wpisywana do „karty badań i pomiarów”, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Karta badań i rejestr stanowią komplet dokumentacji.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24445 )
Array ( [docId] => 24445 )