Badania psychofizyczne dla operatorów wózków nie są konieczne

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 05-11-2013 r.

Pracownik zatrudniany na stanowisku operatora wózków podnośnikowych powinien posiadać orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do takiej pracy. Warto zauważyć, że wobec takiego pracownika nie ma wymogu przeprowadzania badań psychofizycznych ani badań do prac na wysokości.

Na skierowaniu na badania powinno być wskazane przyszłe stanowisko pracy – operator wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym. Natomiast lekarz medycyny pracy na podstawie badań ogólnych, a w razie potrzeby specjalistycznych (np.: okulistycznych, neurologicznych, testów sprawności psychoruchowej), wydaje stosowne orzeczenie, określając w nim przeciwwskazania czy ograniczenia (np. konieczność pracy w okularach korygujących wzrok) lub ich brak.

Wydanie pracownikowi imiennego zezwolenia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (ważnego na terenie zakładu pracy) musi być poprzedzone szkoleniem przeprowadzonym na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i zdaniem egzaminu. Szkolenie prowadzić mogą wykładowcy o kwalifikacjach zatwierdzonych przez UDT, a zakład musi spełniać warunki do przeprowadzenia szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.

Dodatkowo pracownik zatrudniany na każdym nowym stanowisku pracy, a więc i operator wózka jezdniowego, musi przejść stosowny instruktaż stanowiskowy.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24287 )
Array ( [docId] => 24287 )