Pracodawca sam wyznacza miejsce parkowania wózka jezdniowego

Kategoria: Warunki pracy
Data: 15-11-2013 r.

Przepisy nie odnoszą się wprost do miejsca garażowania wózków widłowych z napędem silnikowym, w tym z silnikami na propan - butan. Decyzja o wyborze miejsca parkowania każdego wózka jezdniowego, w tym z silnikiem zasilanym propanem - butanem leży więc w gestii pracodawcy, który powinien ocenić ryzyko wybuchu i pożaru, uwzględniając lokalne zagrożenia i lokalne warunki bezpieczeństwa.

Należy mieć świadomość, że przepisy zabraniają magazynowania butli z gazem płynnym w:

 1. pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu,
 2. pomieszczeniach, w których znajdują się studzienki, otwory kanalizacyjne lub inne nie wentylowane zagłębienia,
 3. pomieszczeniach do przechowywania produktów żywnościowych,
 4. składach materiałów wybuchowych, łatwo palnych lub żrących,
 5. kotłowniach, hydroforniach i węzłach cieplnych,
 6. garażach i pomieszczeniach, w których znajdują się pojazdy silnikowe.

Zasady parkowania wózka zasilanego gazem propan – butan są następujące:

 • wózek nie może być garażowany tam, gdzie występują kanały, studzienki kanalizacyjne, zagłębienia podłoża;
 • miejsce postoju powinno być wyznaczone z dala od źródeł ciepła i urządzeń energetycznych oraz z dala od miejsc pożarowo niebezpiecznych i miejsca składowania materiałów wybuchowych, łatwo palnych lub żrących. Pojęcie „z dala” rozumie się jako odległość bezpieczną ustaloną dla konkretnych warunków w zakładzie (np. 1,5m).

  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przykładowo:

  • miejsce parkowania w zasięgu pracy żurawia stacjonarnego może być miejscem niewskazanym, ze względu na możliwość uszkodzenia wózka, w tym butli, podczas nieostrożnego przenoszenia ciężarów,

  • miejsce w pobliżu stanowiska spawalniczego jest miejscem niewskazanym, ze względu na zagrożenie pożarowe powodowane możliwością zaprószenia ognia a także możliwości uwalniania się resztek gazu podczas wymiany butli. Parawan spawalniczy chroni jedynie przez iskrami i olśnieniem, nie stanowi jednak przegrody przeciwpożarowej.

  • nic nie stoi na przeszkodzie, aby wózek z silnikiem zasilanym propanem –butanem był garażowany, np. pod zadaszeniem poza halą produkcyjną, bowiem temperatury bezpiecznej eksploatacji butli z propanem-butanem to zakres od minus 20ºC do plus 35ºC.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 24443 )
  Array ( [docId] => 24443 )