Dozór techniczny urządzeń transportu bliskiego

Kategoria: Warunki pracy
Data: 06-07-2013 r.

Podnośnik nożycowy (dźwignik nożycowy) o udźwigu do 1000 kg i mocy silnika do 0,75 kW oraz ciśnieniu roboczym 150 bar musi podlegać dozorowi technicznemu z UDT.

Obowiązek taki wynika z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. poz. 1468), gdzie w § 1 zostały wymienione podesty ruchome. Pod pojęciem podesty ruchome rozumie się również podnośniki nożycowe i przegubowe, przejezdne oraz stacjonarne.

 

Cytowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120, poz. 1021 ze zm.), w którym również podesty ruchome były wymienione w grupie urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu.

Proszę zwrócić uwagę na to, że w rozporządzeniu nie ma mowy o mocy silnika ani ciśnieniu roboczym w układzie podnoszenia.

Szczegóły dotyczące eksploatacji podestów ruchomych i innych urządzeń transportu bliskiego znajdują się w:
  • rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. nr 193, poz. 1890 ze zm.) – punkt 19. załącznika nr 1,
  • rozporządzeniu ministra gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849 ze zm.) – punkty 1.6. i 2.6. załącznika nr 2.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24353 )
Array ( [docId] => 24353 )