Gorące posiłki dla osób pracujących zimie na otwartej przestrzeni

Kategoria: Warunki pracy
Data: 27-01-2014 r.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni pracownikom należy zapewnić: odzież i obuwie zimowe, ochronę głowy, twarzy i rąk, miejsce do ogrzewania się, spożywania posiłków oraz zmiany odzieży. Należy pamiętać też o zadaszeniu stanowisk do wykonywania niektórych prac (np. prace spawalnicze) oraz gorących posiłkach i napojach.

Ponadto w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16°C, a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.

Jeżeli ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie ww. pomieszczenia, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła (np. tzw. koksowniki, grzejniki na propan-butan), przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Gorące posiłki i napoje wydawane ze względów profilaktycznych

W zakresie posiłków i napojów wydawanych ze względów profilaktycznych obowiązują następujące zasady:

 1. Posiłki wydawane są pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca.
 2. Posiłki powinny być wydawane w formie jednego dania gorącego w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3–4 godz. pracy, natomiast napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.
 3. Napoje gorące pracodawca zapewnia pracownikom pracującym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C i są to najczęściej różnego rodzaje herbaty, kawa zbożowa, mleko itp.
 4. Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.
 5. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

  Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Otrzymywanie posiłków i (lub) napojów jest związane nie tyle ze stanowiskiem pracy, ile z warunkami, w jakich pracownik wykonuje pracę, oraz wydatkiem energetycznym podczas jej wykonywania.

  Pracownik, który powinien przestrzegać swoich obowiązków, ma także prawo wymagać zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wpływania (przez swoich przedstawicieli) na działania pracodawcy w tym celu.

  Zima to okres, w którym powinny być w szczególności wykorzystane uprawnienia pracowników do konsultacji z pracodawcą wszystkich działań związanych z bhp – począwszy od przygotowawczych, do doraźnych, wynikających chociażby z nagłych zmian pogody, czy pojawiania się warunków ekstremalnych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na warunki pracy. Okres zimowy to również czas na analizę oceny ryzyka zawodowego dotyczącego zagrożeń, które wynikają z zupełnie innych warunków pracy, przede wszystkim w miejscach na otwartej przestrzeni, ale również dodatkowych zadań dla niektórych pracowników, na przykład tych, którzy będą zaangażowani w odśnieżanie czy usuwanie skutków awarii powodowanych silnymi mrozami, burzami śnieżnymi lub okresowymi roztopami itp.

  Agnieszka Świeboda


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33143 )
  Array ( [docId] => 33143 )