Instrukcja bhp musi być dostosowana do konkretnego stanowiska pracy

Kategoria: Warunki pracy
Data: 10-02-2014 r.

Przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy ani nie wymagają szczególnej treści dla instrukcji bhp tworzonej dla stanowisk, gdzie praca (rozumiana jako udzielanie świadczenie medycznego) wykonywana jest w warunkach narażenia na czynniki biologiczne, a w szczególności zakłucia, zranienia personelu medycznego i pomocniczego.

Instrukcja taka powinna składać się z kilku części opisujących:

 • uwagi ogólne wskazujące, kto może być dopuszczony do pracy w warunkach narażenia na czynniki biologiczne, jakie powinien mieć wykształcenie, przeszkolenie, a także szczepienia ochronne itp.;

 • podstawowe warunki bezpieczeństwa dotyczące pomieszczeń, gdzie praca jest wykonywana –wymagania te zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) obejmujące wentylację, możliwości dezynfekcji wszystkich powierzchni w pomieszczeniu, oświetlenia, instalacji elektrycznej;

 • obowiązki przed podjęciem pracy , tj. zapoznanie się z procedurami postępowania, wyposażenia pracownika w udostępnione środki ochrony indywidualnej, sprawdzenie czy stanowisko wyposażone jest w niezbędne środki pomocnicze i narzędzia;

 • zasady i sposób bezpiecznego wykonywania pracy;

 • bezwzględnie zabronione czynności czy działania;

 • czynności, jakie należy wykonać po zakończeniu pracy;

 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych;

 • ewentualnie uwagi końcowe.

  Instrukcja bhp musi być dostosowana do konkretnego stanowiska pracy, choć oczywiście pewne elementy mogą być takie same bez względu na to, czy instrukcja będzie dotyczyła pielęgniarki w gabinecie zabiegowym czy asystentki dentysty.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33807 )
  Array ( [docId] => 33807 )