Maszyny drogowe – bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: Warunki pracy
Data: 16-08-2013 r.

Nie wolno używać uszkodzonych lub niesprawnych maszyn drogowych. Nie można również czyścić ich etylizowaną benzyną lub innymi rozpuszczalnikami, których opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych bądź wybuchowych.

Niedopuszczalne jest:

  • naprawianie i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,
  • dokonywanie zmian konstrukcyjnych,
  • przekraczanie dopuszczalnego obciążenia określonego w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej,
  • wchodzenie i schodzenie z maszyny w czasie jazdy,
  • pozostawianie włączonych maszyn bez obsługi,
  • zostawianie zagrażających bezpieczeństwu ruchomych części bez wymaganych osłon,
  • powierzanie obsługi osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym (w ramach tzw. zastępstw).

Obsługa maszyn drogowych

Operatorzy maszyn drogowych muszą spełniać wymagania dotyczące dodatkowych kwalifikacji do ich obsługi. Przy pracach drogowych może być zatrudniony pracownik, który został przeszkolony w zakresie bhp na danym stanowisku pracy i uzyskał orzeczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania określonej pracy. Musi być on także wyposażony w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Wszystkie maszyny drogowe należy oznakować znakami bezpieczeństwa – skośnymi, żółto-czarnymi pasami.

Akustyka i oświetlenie

Maszyny powinny mieć sygnał dźwiękowy, za pomocą którego kierowca sygnalizuje pracownikom rozpoczęcie pracy lub niebezpieczeństwo. System sygnałowy trzeba z góry ustalić, ogłosić, na przykład na tablicy ogłoszeń, i dokładnie zaznajomić z nim obsługę maszyn oraz pozostałych pracowników.

Miejsca pracy maszyn w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze.

Strefy niebezpieczne

Przy wykonywaniu robót maszynami drogowymi należy wyznaczyć strefy niebezpieczne o promieniu co najmniej 6 m od miejsca pracy danego urządzenia. Powinny być one zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób (odgrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi). Na przykład strefę niebezpieczną wokół czynnej koparki wyznacza zasięg jej ramienia i łyżki. W strefie tej podczas prac koparką nie wolno nikomu przebywać.

Walcowanie

Przy wykonywaniu walcowania podkładu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kół walca czy zwilżaniu ich wodą, a także prowadzeniu robót uzupełniających trzeba zachować szczególną ostrożność i – w razie braku urządzeń mechanicznych – wykonywać pracę ręcznie, stojąc z boku czynnego walca.

Postój

Każdą unieruchomioną maszynę należy odpowiednio zabezpieczyć (ogólnie przyjęty sposób to zaciągnięcie hamulca i podłożenie podkładów pod koła).
Na czas dłuższego postoju maszyn ustawia się je zwarcie jedną za drugą (poza miejscem wykonywania robót), aby zajmowały jak najkrótszy odcinek drogi. Z obu stron trzeba tuż za maszynami ustawić zastawy i na nich umieścić tablice odpowiednio z napisem:
  • „objazd w lewo” lub
  • „objazd w prawo”.
Po zapadnięciu zmroku zastawy powinny być oświetlone latarniami.
W odległości ok. 150 m od miejsca postoju maszyn z obu stron umieszcza się przenośne znaki ostrzegawcze ogólnego niebezpieczeństwa (trójkątne). Ustawia się je na prawym poboczu drogi (patrząc w kierunku jazdy).

Jeżeli droga na czas robót nie jest zamknięta dla ruchu, który skierowano objazdem, maszyny na postój należy ustawiać na jej połowie tak, aby drugą połową drogi mógł odbywać się normalny ruch.

Henryk Musa, specjalista ds. bhp


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24394 )
Array ( [docId] => 24394 )