Ocenę ryzyka zawodowego można przeprowadzić trzema metodami

Kategoria: Warunki pracy
Data: 12-10-2013 r.

Do oceny ryzyka zawodowego stosowane są głównie metody jakościowe, które można podzielić na trzy grupy. Wybór jednej z nich powinien być poprzedzony zapoznaniem się z cechami charakterystycznymi danej grupy metod, ponieważ każda z nich najlepiej sprawdza się w innych okolicznościach.

Jakościowe metody oceny ryzyka zawodowego można podzielić na trzy grupy:

  • metody matrycowe,
  • metody wskaźnikowe,
  • grafy ryzyka.

Metody matrycowe

To przeważnie metody dwuparametrowe. Oznacza to, że wartościowanie ryzyka zawodowego w tych metodach odbywa się na podstawie matrycy zbudowanej z dwóch parametrów. Po ich oszacowaniu wartościowanie ryzyka zawodowego nie jest trudne, należy jednak pamiętać, że brak parametrów, odnoszących się do środowiska pracy – takich jak np. ekspozycja na zagrożenie – może uniemożliwić precyzyjną ocenę ryzyka zawodowego.

Do grupy metod matrycowych zalicza się metodę PHA oraz metodę matrycy ryzyka dla czynników niemierzalnych i niemierzalnych według Polskiej Normy PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Metody wskaźnikowe

To metody wieloparametrowe i wielopoziomowe. W tym przypadku wartościowanie ryzyka zawodowego opiera się na obliczeniu wartości wskaźnika, który jest iloczynem wag parametrów. Wprowadzenie wielu poziomów szacowania dla parametrów i wartości ryzyka powoduje, że ocena jest pełniejsza i bardziej precyzyjna, niż w przypadku metod matrycowych.

Przy zastosowaniu metod wskaźnikowych ocenę ryzyka zawodowego ułatwiają takie parametry, jak:

  • ekspozycja na zagrożenie,

  • możliwość ochrony przed zagrożeniami,

  • liczba osób narażonych.

Przykładem metody wskaźnikowej jest metoda Pięciu Kroków.

Metoda grafów

Są to metody najbardziej zróżnicowane pod względem liczby poziomów dla szacowanych parametrów – występuje w nich od 2 do 5 poziomów dla każdego z parametrów. Warto jednak pamiętać, że choć przy małej liczbie poziomów łatwiej jest oszacować parametry, ocena ryzyka będzie wtedy mało precyzyjna.

W tej metodzie szacuje się 4 parametry, jednak brane pod uwagę są też parametry dodatkowe, takie jak ekspozycja i możliwość zastosowania ochrony przed zagrożeniami. Takie rozwiązanie pozwala na pełniejszą ocenę ryzyka zawodowego.

Przykładem takiej metody jest Graf Ryzyka.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24429 )
Array ( [docId] => 24429 )