Przy ocenie warunków pracy przy monitorach powinna pomóc służba bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 02-10-2013 r.

Ocena warunków pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi powinna być przeprowadzana przy udziale osób odpowiednio przygotowanych do jej dokonania. Powinny to być osoby znające przepisy rozporządzenia o monitorach i inne, związane z zapewnieniem właściwych warunków pracy, oraz problematykę warunków pracy, np. służba bhp, lekarze, społeczni inspektorzy pracy, technolodzy.

Pracodawca, dokonując oceny warunków pracy przy monitorze ekranowym, powinien zwrócić uwagę, czy:

 
  1. organizacja stanowisk pracy, w tym rozmieszczenie elementów wyposażenia, zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. stan elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewnia bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
  3. obciążenie narządu wzroku oraz układu mięśniowo- szkieletowego pracowników nie powoduje nadmiernych dla nich uciążliwości,
  4. obciążenie pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem, nie wpływa niekorzystnie na warunki wykonywania pracy,
  5. obciążenia psychiczne pracowników (wynikające ze sposobu organizacji pracy) nie wywołują negatywnych skutków w zakresie warunków wykonywania pracy.

W przypadku stwierdzenia, że warunki pracy na określonych stanowiskach wyposażonych w komputery (w tym organizacja pracy i jej stanowisk, obciążenie pracowników czynnikami środowiska pracy) mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników albo stwarzają nadmierne uciążliwości – trzeba podjąć niezwłoczne działania w kierunku poprawy tych warunków (na przykład przez usunięcie wszelkich zagrożeń i uciążliwości) oraz poinformować pracowników o tych zagrożeniach i ich istocie.

Warto pamiętać, że pracownikiem w rozumieniu rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę (w tym również praktykant i stażysta), użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a więc co najmniej przez 4 godz. dziennie. Takich właśnie osób dotyczą przepisy tego rozporządzenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24421 )
Array ( [docId] => 24421 )