Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Kategoria: Warunki pracy
Data: 09-07-2013 r.

Niemożliwe jest ograniczanie wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Natomiast każdy pracodawca ma prawo wykaz ten rozszerzyć o prace, które wymagają jego zdaniem takiej sprawności, a występują w jego firmie.

 

Pracodawca może przez dokonanie odpowiednich zapisów w umowie o pracę z danym pracownikiem lub regulaminie czy układzie zbiorowym pracy, rozszerzyć wykaz prac charakteryzujących się szczególną sprawnością psychofizyczną.

Do prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej należą:

 • obsługa suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych,
 • obsługa podnośników i platform hydraulicznych,
 • obsługa układnic magazynowych,
 • obsługa żurawi wieżowych i samojezdnych,
 • praca operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych,
 • praca przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi,
 • prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych,
 • praca przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych,
 • praca drużyn trakcyjnych oraz maszynistów – operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych,
 • praca nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei,
 • praca kierowców autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t i długości powyżej 12 m, a także trolejbusów i motorniczych tramwajów,
 • praca przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych,
 • praca przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć,
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu,
 • obsługa instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem,
 • praca przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych,
 • praca przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych,
 • prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych,
 • praca z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II,
 • praca związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego,
 • prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji,
 • prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu,
 • prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
 • prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych,
 • praca maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i zakładach wykonujących prace geologiczne,
 • prace pilota morskiego,
 • obsługa znaków nawigacyjnych na wodzie,
 • techniczna obsługa wodowania statków,
 • prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych,
 • prace na wiaduktach i mostach,
 • prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego oraz skoczka spadochronowego zawodowego,
 • prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie,
 • prace kontrolera ruchu lotniczego,
 • prace kaskadera filmowego,
 • prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.

 

 • obsługa suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych,
 • obsługa podnośników i platform hydraulicznych,
 • obsługa układnic magazynowych,
 • obsługa żurawi wieżowych i samojezdnych,
 • praca operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych,
 • praca przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi,
 • prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych,
 • praca przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych,
 • praca drużyn trakcyjnych oraz maszynistów – operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych,
 • praca nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei,
 • praca kierowców autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t i długości powyżej 12 m, a także trolejbusów i motorniczych tramwajów,
 • praca przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych,
 • praca przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć,
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu,
 • obsługa instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem,
 • praca przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych,
 • praca przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych,
 • prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych,
 • praca z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II,
 • praca związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego,
 • prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji,
 • prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu,
 • prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
 • prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych,
 • praca maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i zakładach wykonujących prace geologiczne,
 • prace pilota morskiego,
 • obsługa znaków nawigacyjnych na wodzie,
 • techniczna obsługa wodowania statków,
 • prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych,
 • prace na wiaduktach i mostach,
 • prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego oraz skoczka spadochronowego zawodowego,
 • prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie,
 • prace kontrolera ruchu lotniczego,
 • prace kaskadera filmowego,
 • prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.
 • obsługa suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych,
 • obsługa podnośników i platform hydraulicznych,
 • obsługa układnic magazynowych,
 • obsługa żurawi wieżowych i samojezdnych,
 • praca operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych,
 • praca przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi,
 • prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych,
 • praca przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych,
 • praca drużyn trakcyjnych oraz maszynistów – operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych,
 • praca nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei,
 • praca kierowców autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t i długości powyżej 12 m, a także trolejbusów i motorniczych tramwajów,
 • praca przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych,
 • praca przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć,
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu,
 • obsługa instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem,
 • praca przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych,
 • praca przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych,
 • prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych,
 • praca z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II,
 • praca związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego,
 • prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji,
 • prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu,
 • prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
 • prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych,
 • praca maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i zakładach wykonujących prace geologiczne,
 • prace pilota morskiego,
 • obsługa znaków nawigacyjnych na wodzie,
 • techniczna obsługa wodowania statków,
 • prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych,
 • prace na wiaduktach i mostach,
 • prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego oraz skoczka spadochronowego zawodowego,
 • prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie,
 • prace kontrolera ruchu lotniczego,
 • prace kaskadera filmowego,
 • prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.
 •  

  Przy wykonywaniu bardzo wielu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej występują zagrożenia życia i zdrowia nie tylko pracowników bezpośrednio je wykonujących oraz innych zatrudnionych, ale równie często także osób postronnych (np. przy przewozie ludzi i towarów transportem kołowym czy szynowym).

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287).


  Zygmunt Wieczorek
  , specjalista ds. analiz i prewencji zagrożeń zawodowych  Zobacz także:

   

  Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287).

 • Zygmunt Wieczorek


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 24357 )
  Array ( [docId] => 24357 )