Pracownicy służby bhp często robią więcej niż powinni

Kategoria: Warunki pracy
Data: 10-07-2013 r.

W wielu przypadkach pracownicy służby bhp w swoim zakresie obowiązków mają przepisane zadania i uprawnienia z rozporządzenia w sprawie służby bhp. Natomiast osoby kierujące pracownikami w ich zakładach mają najczęściej zapisy o organizowaniu i prowadzeniu prac zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Z tych zapisów nic nie wynika i nie wiadomo, kto i co ma robić w zakładzie w dziedzinie bhp.

W zakresach obowiązków służby bhp powinny być zapisane konkretne czynności. Przykładowo, w zakresie:

 
  • instrukcji bhp – kto ma opracować jej treść, z kim ją konsultować, a kto ma ją opiniować;
  • środków ochrony indywidualnej – kto ma zamówić ochrony, kto zakupić i z kim skonsultować ich dobór.

Można przypuszczać, że mniej więcej połowa pracowników służb bhp to, co ma opiniować czy konsultować, albo w czym ma tylko uczestniczyć, sama załatwia od początku do końca. Następnym przykładem jest ocena ryzyka zawodowego, pozostawiona przez wielu pracodawców całkowicie służbie bhp.

Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami

Należy pokazać szefowi firmy kodeks pracy, a w nim, co należy do pracodawcy, co do osób kierujących pracownikami, jaka jest rola służby bhp w zakładzie, pokazać rozporządzenie z zapisanymi zadaniami i uprawnieniami i te 2 dokumenty porównać. Przecież to nie służba bhp, ale pracodawca i osoby kierujące pracownikami odpowiadają za stan bhp. To oni powinni tworzyć dokumenty i procedury takiego postępowania, aby praca była bezpieczna, natomiast pracownicy służby bhp pełniąc funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp nie mogą być obciążani innymi zadaniami niż te wymienione w rozporządzeniu o służbie bhp. O tym należy pamiętać i tego się domagać chociażby przez przypominanie szefowi firmy i osobom funkcyjnym w firmie.

Należy utworzyć właściwy zakres obowiązków służby bhp

W pierwszej kolejności należy uporządkować organizację pracy w zakładzie, czyli w zakresach obowiązków osób na poszczególnych stanowiskach pracy zapisać kto za co odpowiada. Typowym przykładem są instrukcje bhp. Są pisane przez specjalistę ds. bhp, który nie zna się na danej technologii czy maszynie. To kierownik powinien przygotować taką instrukcję, a pracownik służby bhp powinien ją zaopiniować, ewentualnie poprawić tak, aby jej zapisy były zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp oraz z kartą oceny ryzyka zawodowego.

Te 2 dokumenty muszą być spójne. A często jest tak, że kartę oceny ryzyka opracowuje firma zewnętrzna, instrukcję pisze ktoś z zakładu i porównując oba dokumenty widać wiele niespójności, chociażby w zakresie nazewnictwa, czy nawet w tak poważnym temacie jak stosowane środki ochrony. Takie 2 dokumenty dostaje szeregowy pracownik i nie do końca rozumie o co tu chodzi.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24359 )
Array ( [docId] => 24359 )