Sposoby na idealnie dobrane ochronniki oczu

Kategoria: Warunki pracy
Data: 31-01-2013 r.

Ochronniki oczu należą do środków ochrony indywidualnej bezpośrednio chroniących oczy użytkownika przed narażeniem na czynniki niebezpieczne i szkodliwe, czy uciążliwe i mają charakter ochrony biernej. Stosuje się je wówczas, gdy źródło narażenia nie może być usunięte, lub nie mogą być zastosowane skuteczne środki ochrony zbiorowej.

Środki ochrony indywidualnej oczu należy dobierać w sposób eliminujący ryzyko uszkodzenia oka lub zmniejszający to ryzyko do najniższego możliwego do osiągnięcia w danych warunkach poziomu a także w sytuacjach wymaganej poprawy komfortu pracy i ograniczenia jej uciążliwości.

Środki ochrony oczu mają za zadanie zapobiegać uszkodzeniom oczu spowodowanym:

 • czynnikami mechanicznymi,
 • chemicznymi,
 • biologicznymi,
 • termicznymi,
 • szkodliwym promieniowaniem – w zależności z jakim zagrożeniem mamy do czynienia.

W praktyce zdarzają się sytuacje, iż zagrożenie spowodowane jest jednocześnie przez więcej niż jeden czynnik niebezpieczny. Zatem należy tak dobierać środki ochrony oczu by były jednocześnie skuteczne dla wszystkich możliwych do wystąpienia czynników niebezpiecznych na stanowisku pracy.

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony oczu powinny:

 • skutecznie chronić przed występującymi czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi,
 • być dostosowane do warunków panujących na stanowisku pracy, na którym mają być stosowane,
 • być odpowiednie do wykonywania czynności określonych dla danego pracownika,
 • być tak dobrane, aby stosowanie ich nie powodowało szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika,
 • być ergonomiczne, z uwzględnieniem cech antropologicznych i stanu zdrowia pracownika,
 • zapewniać możliwość regulacji w celu dopasowania do cech indywidualnych użytkownika,
 • umożliwiać równoczesne stosowanie z innymi środkami ochrony indywidualnej bez zmniejszenia funkcji ochronnych lub użytkowych,
 • spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących środków ochrony indywidualnej.

Oddzielnie zostały potraktowane wymagania dla środki ochrony indywidualnej przeznaczonych do:

 • używania w atmosferze wybuchowej – powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie mogły być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych odpowiednio uderzeniem lub elektrycznością statyczną, i nie mogły spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej,
 • stosowania w nagłych wypadkach lub do szybkiego zakładania albo zdejmowania (różne sytuacje awaryjne) – powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby czas potrzebny do ich zakładania albo zdejmowania był jak najkrótszy; wszystkie elementy środków ochrony indywidualnej, pozwalające na prawidłowe ich zakładanie albo zdejmowanie, powinny umożliwiać szybką i łatwą ich obsługę.

Autor: Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS.

Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24343 )
Array ( [docId] => 24343 )