To pracodawca decyduje jak zagospodarować czas pracowników służby bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 16-12-2013 r.

W sytuacji, gdy dodatkowe zadanie zlecone przez pracodawcę stanowi problem w realizacji podstawowych zadań służby bhp zapisanych w rozporządzeniu w sprawie służby bhp, to sami pracownicy służby bhp powinni wykazać pracodawcy, że to zadanie powoduje brak czasu na realizację zadań podstawowych i tym samym obniża poziom kryterium zapewnienia warunków bhp w zakładzie.

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.) – służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711§ 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.; dalej: Kodeks pracy).

Natomiast w § 2 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia zapisano, że organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby bhp oraz pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. art. 23711§ 1 Kodeksu pracy, powinny zapewniać pełną realizację zadań, o których mowa w ust. 1.

Widać z powyższych zapisów, że to pracodawca decyduje w jaki sposób zagospodarować czas pracowników służby bhp biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników, wykonywane przez nich zadania bieżące, np.: ilość kontroli potwierdzonych protokołami,

  • ilość szkoleń wstępnych ogólnych,
  • zakres prowadzonej dokumentacji,
  • rozwijanie form popularyzacji problematyki bhp)

i zadania jednostkowe, np.:

  • analiza stanu bhp,
  • badanie wypadków,
  • udział w ocenie ryzyka zawodowego,
  • opiniowanie instrukcji.

Jeżeli pracodawca uważa, że związane z zadaniami służby bhp zajmowanie się w zakładzie skonsolidowaną obsługą tematu odzieży roboczej, nie pogorszy zapewnienia pełnej realizacji 22 zadań służby bhp (a być może nawet poprawi cały temat zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej czy ochronnej) to ma takie prawo. Podobnie jest z tematem szkoleń i instrukcji bhp, okresowych badań lekarskich czy problematyką zapewnienia środków ochrony indywidualnej.

Natomiast w sytuacji, gdy to dodatkowe zadanie stanowi problem w realizacji podstawowych zadań służby bhp zapisanych w rozporządzeniu , to sami pracownicy służby bhp powinni wykazać pracodawcy, że to zadanie powoduje brak czasu na realizację zadań podstawowych i tym samym obniża poziom kryterium zapewnienia warunków bhp w zakładzie.

Przy braku reakcji ze strony pracodawcy istnieje możliwość zgłoszenia problemu Państwowej Inspekcji Pracy lub wspomnienia o nim podczas kontroli przeprowadzanej w zakładzie przez tą instytucję.


Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33123 )
Array ( [docId] => 33123 )