W porze nocnej pracę może wykonywać tylko jeden pracownik

Kategoria: Warunki pracy
Data: 22-08-2013 r.

Przepisy nie zakazują, aby w zakładzie pracy, w porze nocnej, pracę wykonywała jedna osoba. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (k.p.) pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00. Godziny te są ustalane indywidualnie dla każdego pracodawcy.

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie przynajmniej 3 godziny pracy w porze nocnej, bądź którego przynajmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Regułą jest, iż czas pracy takiego pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz tych prac jest ustalany przez pracodawcę działającego w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, to z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy oraz po zasięgnięciu opinii lekarza pełniącego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, mając na uwadze konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Powyższe ograniczenia czasu pracy nie dotyczą:

 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

  Praca w porze nocnej zabroniona jest w stosunku do:

  • kobiet w ciąży,
  • pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody,
  • pracowników młodocianych (art. 203 k.p.),
  • pracowników niepełnosprawnych – pracownik niepełnosprawny może jednak wykonywać pracę w porze nocnej, jeżeli lekarz, który przeprowadza badania profilaktyczne lub w przypadku jego braku lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym, wyrazi na to zgodę; można zatrudniać w porze nocnej również osoby niepełnosprawne przy pilnowaniu (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

  Pora nocna dla pracowników młodocianych przypada między godzinami 22.00 a 6.00, zaś dla pracowników młodocianych pracujących pomimo nieukończenia 16. roku życia (w przypadkach, gdy przepisy to umożliwiają) pora nocna zamyka się w granicach godzin 20.00 i 6.00.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 24397 )
  Array ( [docId] => 24397 )