Wypadek przy pracy a wykonywanie zwykłych czynności

Autor: Jan M. Pióro
Data: 13-03-2014 r.

W kwestii związku zdarzenia wypadkowego z pracą powszechnie akceptowany jest pogląd, iż zdarzenie wypadkowe pozostaje w związku z pracą także w sytuacji, w której wprawdzie nie zaszło w czasie normalnych czynności związanych z procesem pracy, ale pozostaje w związku z tym procesem.

Pracownik uległ wypadkowi (poślizgnięcie na schodach ze złamaniem nogi) w siedzibie zakładu pracy w drodze między podpisaniem listy obecności a przejściem do innego pokoju po odbiór skierowania na badania kontrolne. W literaturze można spotkać się z poglądem, że są to czynności niemające bezpośredniego związku z wykonywaniem pracy, ale prawnie i życiowo uzasadnione istotą stosunku pracy, więc istnieje związek z pracą. Ponadto pracownik przekroczył bramę zakładu pracy – był na terenie zakładu pracy, podpisał już listę obecności. Wystąpiła przyczyna zewnętrzna, zdarzenie było nagłe, wystąpił uraz. Jak w takim razie zakwalifikować takie zdarzenie?

Opisane zdarzenie wypadkowe należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Pracownik udając się po odbiór skierowania na profilaktyczne badania lekarskie, wykonywał polecenie pracodawcy.

Zasadnicza wątpliwość dotyczy tutaj kwestii związku z pracą zdarzenia wypadkowego w sytuacji, gdy nastąpiło w trakcie przemieszczania się „do innego pokoju po odbiór skierowania na badania kontrolne”.

W rozumieniu przepisów wypadek ma związek z pracą, gdy zdarzył się podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych. Odbiór skierowania na profilaktyczne badania lekarskie jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia takich badań, a posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku pracy to warunek dopuszczenia do pracy.

Jan Pióro, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34388 )
Array ( [docId] => 34388 )