Fiskus może zająć jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Kategoria: Fundusze
Data: 11-10-2013 r.

Urząd skarbowy może zająć majątek podatnika, jeżeli nie minął jeszcze termin zapłaty podatku. W tym celu musi ustanowić tzw. hipotekę przymusową albo zastaw rejestrowy. Zastawem skarbowym poza rzeczami ruchomymi i nieruchomościami mogą być także zabezpieczone m.in. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Urząd skarbowy może zabezpieczać się hipoteką lub zastawem skarbowym w sytuacji, gdy podatnik ma zaległości w podatkach stanowiących dochody do budżetu, np. VAT, podatek akcyzowy, podatek od gier. Ale dotyczy to także podatków do budżetów samorządowych (podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych, opłata targowa, podatek od spadków i darowizn oraz podatek rolny i podatek leśny).

Prawo do zabezpieczenia tego typu powstaje wtedy, gdy zaległości dotyczą niepobrania lub nieodprowadzenia pobranego podatku (np. przez zleceniodawcę z tytułu umowy zlecenia). Hipoteka przymusowa powstaje poprzez wpis do księgi wieczystej, natomiast zastaw poprzez wpis do rejestru zastawów skarbowych.

Hipoteką na rzecz urzędu skarbowego mogą być obciążone:

  • część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika,
  • nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika lub jego małżonka,
  • nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspólników spółki cywilnej – z tytułu zaległości podatkowych spółki,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
Zastawem skarbowym mogą być objęte rzeczy ruchome (samochody, maszyny) i zbywalne prawa majątkowe (np. jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym) o określonej wartości, ustalanej co roku przez Ministra Finansów. W 2013 kwota ta wynosi 12.300 zł.

Zastaw skarbowy może zostać ustanowiony na rzeczach i prawach, które są własnością podatnika, a także tych, które stanowią część wspólną małżonków objętych wspólnotą majątkową.


Agata Szymborska-Sutton
, Tax Care


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24717 )
Array ( [docId] => 24717 )