Szybko rośnie liczba detalicznych spekulacji outright forward 

Data: 16-10-2013 r.

Transakcja outright forward oznacza transakcję wymiany określonej kwoty waluty na inną walutę, po kursie ustalonym w momencie  zawarcia transakcji. Jej rozrachunek następuje w terminie późniejszym niż dwa dni robocze od daty zawarcia. Transakcje tego typu są domeną instytucji finansowych. Rozwój elektronicznych platform sprawia, że transakcje outright forward są coraz bardziej popularne.

Od poprzedniego badania przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Banku Polskiego w 2010 r., średnie dzienne obroty netto na rynku transakcji outright-forward wzrosły prawie o połowę (a z uwzględnieniem wpływu zmian kursów walutowych o 54%). W najnowszym badaniu, w kwietniu 2013 r. osiągnęły 464 mln USD. Ponad 80% obrotów stanowiły transakcje z terminem rozrachunku powyżej tygodnia. Natomiast operacje o terminie rozrachunku do 7 dni służyły głównie do krótkoterminowej spekulacji.

W strukturze walutowej obrotów na tym rynku przeważały transakcje EUR/PLN (61% obrotów netto). Udział pary USD/PLN w obrotach netto ogółem wyniósł 25%. Większość transakcji outright-forward (niemal 77%) była zawierana przez telefon lub za pomocą elektronicznych systemów konwersacyjnych. Operacje dokonane na platformach transakcyjnych pojedynczych banków stanowiły około 23% obrotów brutto.

Średnie dzienne obroty na krajowym rynku transakcji terminowych bez fizycznej dostawy walut w kwietniu 2013 r. wyniosły 21 mln USD. Od 2010 r. zaobserwowano szybki rozwój usług umożliwiających klientom detalicznym dostęp do internetowych platform transakcyjnych, za pośrednictwem których mogli oni spekulować na zmiany kursów walutowych z wykorzystaniem takich transakcji. Średnia dzienna wartość transakcji inicjowanych przez klientów detalicznych w celach spekulacyjnych lub inwestycyjnych wiosną 2013 r. wyniosła około 3 mln USD.

Niski próg wejścia na rynek w postaci niewielkiego minimalnego depozytu zabezpieczającego oraz różnorodne formy promocji inwestowania przez krajowe podmioty maklerskie na tym rynku przyczyniły się do istotnego wzrostu zainteresowania tymi instrumentami ze strony klientów detalicznych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24942 )
Array ( [docId] => 24942 )