Transakcje spot na krajowym rynku walutowym 

Data: 13-10-2013 r.

Rynek walutowy obejmuje rynek kasowy (spot), transakcje outright-forward, swapy walutowe, transakcje CIRS oraz opcje walutowe. Raport NBP dotyczący transakcji na rynku walutowym wykazuje, że banki coraz częściej oferują klientom możliwość korzystania z elektronicznych systemów transakcyjnych.

Średnie dzienne obroty netto na całym krajowym rynku walutowym wyniosły w 2013 r. 7 564 mln USD i były o 4% niższe w porównaniu z wartością transakcji zawartych w kwietniu 2010 r. Na krajowym rynku walutowym najczęściej zawierano transakcje z udziałem złotego. Ich średnia dzienna wartość wynosiła wiosną 2013 r. 5 446 mln USD. Ponad 85% obrotów netto na krajowym rynku walutowym dotyczyło transakcji z instytucjami finansowymi.

Wzrosła wartość transakcji spotowych

 

Kasowa transakcja wymiany walut (spot) polega na wymianie określonej kwoty waluty na inną walutę, po ustalonym w momencie zawarcia transakcji kursie. Rozrachunek tej transakcji musi nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych.

Zgodnie z danymi NBP średnie dzienne obroty netto na rynku kasowych transakcji walutowych wzrosły w kwietniu 2013 r. o prawie 19% w porównaniu z poprzednią edycją badania (kwiecie 2010 r.) i wyniosły 2 324 mln USD.

Rośnie udział transakcji elektronicznych

Średnia dzienna wartość transakcji wymiany złotego wyniosła 1 730 mln USD i w porównaniu z kwietniem 2010 r. była o ok. 23% wyższa. Aktywność krajowych podmiotów niefinansowych na rynku spot zwiększyła się prawie o połowę, do 688 mln zł. Tak znaczące zwiększenie się obrotów na tym rynku mógł być spowodowany szybkim rozwojem elektronicznych platform transakcyjnych dedykowanych przedsiębiorstwom oraz zamożnym klientom indywidualnym (private banking).

Raport NBP zauważa istotny wzrost transakcji z krajowymi podmiotami finansowymi (o ok. 35%) – największy udział w obrotach w tym segmencie rynku mieli. Nie powinna dziwić struktura walutowa transakcji – ok. 66% wartości operacji przeprowadzano na parze EUR/PLN, a ok. 23% USD/PLN.

Wiosną 2013 wciąż przeważały transakcji wykorzystujące systemy telefoniczne oraz elektroniczne systemy konwersacyjne (ok. 50%). Udział transakcji dokonanych w całkowicie zautomatyzowanych elektronicznych systemach brokerskich ukształtował się na poziomie około 30%. Ten segment rynku jednak rośnie najszybciej, pojedyncze banki wprowadzają coraz więcej ofert elektronicznych platform transakcyjnych.

Źródło: NBP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24934 )
Array ( [docId] => 24934 )