Zmniejszyła się płynność krajowego rynku swapów walutowych 

Data: 14-10-2013 r.

Najbardziej płynnym instrumentem rynku walutowego w Polsce są swapy walutowe. Duża płynność tego rynku wynika z różnorodnych form i możliwości wykorzystywania tych instrumentów. Swapy wykorzystują m.in. banki do ograniczania ekspozycji walutowej z tytułu portfeli kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach.  

Jak podaje Narodowy Bank Polski średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku fx swap wynosiły wiosną 2013 r. 4 581 mln USD, co oznacza spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. o 15%. Z tej kwoty 3 088 mln przypadało na operacje, w których jedną z walut był złoty. Jak szacuje NBP, z powodu utrzymującego się w pierwszej połowie 2013 r. dużego popytu na złotego, spadek obrotów na rynku fx swap mógł być spowodowany m.in. tym, że inwestorzy zagraniczni preferowali kupowanie polskiej waluty w transakcjach kasowych.

 

Spadek płynności na tym rynku mógł być także spowodowany zmianą strategii banków odnośnie zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym. Banki zawierały po prostu długoterminowe transakcje na parach EUR/PLN oraz CHF/PLN w ramach transakcji typu CIRS basis. W największym uproszczeniu, jest to rodzaj transakcji polegający na zamianie płatności odsetkowych w jednej walucie na odsetki liczone od innej (np. zamiana EURIBOR 3M na WIBOR 3M).

Dane NBP wskazują, że udział operacji USD/PLN w transakcjach fx swap złotego zawieranych między podmiotami finansowymi w kwietniu 2013 r. wyniósł około 77%, a udział operacji EUR/PLN około 19%. Transakcje CHF/PLN stanowiły 2,5% w obrotów netto.

Standardowe kwoty transakcji na krajowym rynku swapów walutowych zawieranych przez banki krajowe wynosiły 40-50 mln USD lub EUR. Większość swapów walutowych była zawierana za pośrednictwem elektronicznych systemów konwersacyjnych i telefonicznie (około 60%). Transakcje realizowane za pośrednictwem brokerów głosowych stanowiły w kwietniu 2013 r. niecałe 30%. Banki działające w Polsce korzystały także z elektronicznych systemów brokerskich automatycznie kojarzących oferty kupna i sprzedaży oraz wielostronnych systemów dealerskich (około 8% obrotów brutto).

Oczywiście także na tym rynku można realizować transakcje przy pomocy internetowych platform transakcyjnych. Jednak jak podaje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ubiegłym roku jedynie 19% użytkowników internetowych platform transakcyjnych zrealizowało zyski.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24938 )
Array ( [docId] => 24938 )