Analiza istotności odchyleń budżetu firmy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 30-08-2013 r.

Ważnym składnikiem analizy budżetu jest ocena istotności odchyleń wyników finansowych. Stwierdza się w niej, czy dany poziom odchyleń jest znaczący, czy nie. A zatem ocenia się, czy należy już uruchomić „procedury alarmowe”, czy może jest to odchylenie w normie – czyli akceptowalne. Taka analiza budżetu wymaga bardzo dobrej znajomości firmy i jej otoczenia.

Aby uchronić firmę przed bankructwem musimy dobrze ją poznać i być cały czas świadomi:

 
 • jak firma dawniej reagowała na zjawiska zewnętrzne i na różne zmiany w jej otoczeniu,
 • jaki wpływ na finanse przedsiębiorstwa mają różne decyzje, jeśli tylko wyniki historyczne i obecne są porównywalne,
 • jak na wykonanie budżetu wpływa zachowanie pracowników, spełnianie przez nich odpowiednich norm i procedur,
 • jak spółka zazwyczaj reaguje na intensyfikację działań konkurencji i jak to się przekłada na jej wyniki finansowe,
 • czy i jaki wpływ na finanse mogą mieć zmiany kierownictwa, strategii, korekty misji itd. oraz wiele innych czynników.

Jeśli tylko informacja na temat tych zjawisk i ewentualnej reakcji firmy będzie szybka, mniejsze będzie prawdopodobieństwo dużego zaskoczenia, braku działań dostosowawczych oraz rozminięcia się wielkości planowanych z faktycznie uzyskanymi.

Proces analizy odchyleń budżetu może przebiegać w różny sposób – w zależności od specyfiki danej firmy. Przykładowo można go przeprowadzić w sposób następujący:

I etap

Analiza wyniku finansowego brutto

II etap
Analiza elementów wyniku finansowego:
 • przychodów ze sprzedaży,
 • zmiennego kosztu wytworzenia produkcji sprzedanej,
 • kosztów stałych wydziałowych,
 • kosztów sprzedaży,
 • kosztów zarządu.

III etap

Ustalenie wpływu danych kategorii na wynik finansowy

IV etap
Analiza poszczególnych składników ww. kategorii:
 • przychodów ze sprzedaży poszczególnych produktów,
 • kosztów zmiennych poszczególnych produktów,
 • marży ze sprzedaży poszczególnych produktów itp.

Julita Zdończyk, doradca w zakresie prowadzenia, działalności gospodarczej i zarządzania
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25340 )
Array ( [docId] => 25340 )