Analiza przepływów funduszy w firmie

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 23-07-2013 r.

Kapitał obrotowy (netto), czyli fund flow pozwala firmie wypracować nadwyżkę pieniężną, która umożliwi finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwia egzystowanie w obecnie występującym spowolnieniu gospodarczym.

Przepływy funduszy (FF) i ich analiza pozwolą pod innym kątem spojrzeć na gospodarkę pieniężną. Na ich podstawie można skonfrontować sytuację pieniężną długookresową z sytuacją bieżącą firmy.

Przykład: Kilka odmiennych wariantów FF

Wariant

KO0

Źródła

Wykorzystanie

Fund flow

KO1

∆KO = FF*

1.

100

400

350

50

150

50

2.

100

400

430

- 30

70

- 30

3.

- 60

400

320

80

20

80

4.

- 60

400

490

- 90

- 150

- 90

5.

100

400

540

- 140

- 40

- 140

* W rachunku w konwencji cash flow (wynikającym z bilansu) te wielkości są z odwrotnym znakiem

W powyższej tabeli:

  • KO0 - to poziom kapitału obrotowego na początku okresu, a

  • KO1 - na końcu okresu.

Scharakteryzujemy teraz po kolei kolejne warianty przepływów funduszy:

Wariant 1. Stanowi przypadek, w którym nadwyżka źródeł funduszowych nad ich wykorzystaniem (czyli dodatnie FF) powiększa poziom kapitału obrotowego. Wynika z tego, że nadwyżka ta została w badanym okresie zagospodarowana w przyrost kapitału obrotowego, czyli - w finansowanie działalności bieżącej.

Wariant 2. To sytuacja odwrotna: przy takim samym poziomie początkowego KO, skala wykorzystania funduszy przewyższa źródła o 30 jednostek. Przepływy funduszowe są więc ujemne i oznacza to tym samym zmniejszenie o te 30 jednostek poziomu KO na koniec okresu.

Wariant 3. Ukazuje zaś przypadek, gdy niska płynność lub jej brak na początku okresu (ujemny KO) jest likwidowany znaczącą nadwyżką źródeł funduszowych nad ich wykorzystaniem. Dodatnia wielkość FF była w stanie wzmocnić bieżącą gospodarkę pieniężną i zakończyć okres dodatnim KO. Często w takiej sytuacji można się spotkać

z określeniem „inwestycji w kapitał obrotowy”.

Wariant 4. To przypadek o charakterze wyraźnie negatywnych zachowań firmy. Brak płynności (lub bardzo niski jej poziom) na początku okresu (ujemny KO) jest spotęgowany jeszcze bardziej na końcu okresu (ponaddwukrotny spadek ujemnego poziomu KO).

Wariant 5. Przedstawia szczególną sytuację, dopuszczalną tylko w okresie przejściowym silnej zmiany zasobów - głównie w obrębie aktywów trwałych. Tak znacząca przewaga wykorzystania funduszy (w większości przypadków będą to potrzeby dużych inwestycji) nad ich źródłami powoduje w danym okresie odwrócenie sytuacji w zakresie płynności, ukazując jej utratę na koniec okresu. .

Uwaga! W analizie przepływów funduszy oraz dokonywanej na jej podstawie ocenie zwykle nie należy poprzestać na powyżej opisanych kierunkowych wnioskach, wynikających

z określonej konfiguracji poziomu kapitału obrotowego oraz relacji źródeł i wykorzystania funduszy.

Nieco dokładniejszą opinię w tym zakresie możesz wydać na podstawie pełnego zestawienia fund flow. W zastawieniu takim z jednej strony musimy poddać ocenie strukturę źródeł i kierunków wykorzystania funduszy, z drugiej zaś - zmiany w wielkości i strukturze składników kapitału obrotowego.

dr Jacek Kowalczyk, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25283 )
Array ( [docId] => 25283 )