Ocena zobowiązań firmy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 07-07-2013 r.

Każda firma, aby przynosić zyski, musi ponieść pewne koszty. Wydatki te to zobowiązania firmy wobec kontrahentów. Warto się im przyjrzeć uważniej szczególnie teraz, w czasach spowolnienia gospodarczego, gdy każda wydana złotówka jest dla właścicieli na wagę złota.

Zestawienie zobowiązań firmy warto wykonać w dwóch przekrojach – po pierwsze ze względu na terminy wymagalności, a po dru­gie ze względu na kontrahentów.

Analizując terminy wymagalności, uzyskujemy informację, ile środków pieniężnych firma będzie potrzebować w danym okresie, co po zestawieniu z danymi dotyczącymi posiadanych i możliwych do uzyskania zasobów pieniężnych pozwala stwierdzić, czy nie grozi przedsiębiorstwu utrata płynności.

Analiza wierzycieli jest natomiast przydatna wówczas, gdy zaczynają się pojawiać problemy z terminowym regulowaniem płatności, w szczególności o charakterze przejściowym, wynikające np. z opóźnienia spływu należności do spółki. Znając największych wierzycieli, możesz bowiem uszeregować płat­ności według ważności i podjąć próbę negocjowania terminu spłaty z najważniejszymi kontrahentami.

Przykładowa struktura zobowiązań została przedstawiona w tabeli poniżej (dane w zł).

Z tabeli wynika, że zobowiązania firmy w najbliższych trzech miesiącach rozkładają się w miarę równomiernie: pomiędzy 20.000 a 30.000 zł miesięcznie. Posiadamy jednak istotne zo­bowiązania z terminami płatności powyżej 90 dni – stanowią one ponad 46% wszystkich zobowiązań, co należy wziąć pod uwagę, planując działalność w długim terminie.

Zobowiązania firmy należy bowiem porównać z planowanymi wpływami ze sprzedaży i z innych źródeł. Jeżeli w kolejnych miesiącach do zobowiązań firmy, o których wiemy dziś, dodamy zobowiązania o krótszych terminach wymagalności, wtedy po­ziom zadłużenia może okazać się zbyt duży do obsłużenia przez bieżące wpływy.

Dodatkowa informacja, którą uzyskujemy, to struktura wie­rzycieli. Naszym największym wierzycielem jest dostawca B. Możemy także zauważyć, że w przedziale 91-180 dni jest on jedynym wierzycielem, zatem to właśnie z nim należy podjąć negocjacje, jeżeli w tym okresie pojawią się problemy z regulo­waniem płatności.

Negocjując termin spłaty z kontrahentem, uważajmy, aby nie wystąpił efekt „lawiny"! Chodzi tu o niebezpieczeństwo, że nie płacąc partnerowi handlowemu, sprawimy, iż on sam może nie płacić swoim dostawcom itd. Jeżeli jest to duża, silna firma, to można za­łożyć, że fakt późniejszego otrzymania pieniędzy nie wpłynie na jej działalność, jednak w przypadku małych przedsiębiorstw, dla któ­rych jesteśmy głównymi odbiorcami lub usługobiorcami, opóźnienie to może oznaczać poważne problemy i doprowadzić w konsekwencji nawet do ich upadłości.

Widmo powstania zatorów płatniczych jest bardzo negatywne, poza tym wierzyciele spółki mogą próbować dochodzić rosz­czeń na drodze sądowej, co poza koniecznością uregulowania odsetek ustawowych oznacza dodatkowe wydatki w postaci zwrotu kosztów postępowania sądowego. Miejmy na uwadze również wpływ nieterminowego regulowania płatności na wizerunek firmy, np. poprzez umieszczenie spółki na różnych publikowanych listach dłużników czy nagłośnienie sprawy w mediach. Może to utrudnić w przyszłości nawiązanie współ­pracy z nowymi kontrahentami, dać gorsze warunki kontraktów, a także wpłynąć na naszą ocenę dokonywaną przez instytucje finansowe (warunki kredytowania).


Julita
Zdończyk, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25271 )
Array ( [docId] => 25271 )