Analiza struktury finansowej firmy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 17-09-2013 r.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego albo też wskaźnik zadłużenia długoterminowego – to najważniejsze mierniki, które można wykorzystać w analizie struktury finansowej firmy.

Każdy z tych wskaźników można obliczyć posługując się danymi za­pisanymi w bilansie przedsiębiorstwa. Mają one zatem charakter statyczny. Informują o stopniu obciążenia firmy długami (zo­bowiązaniami) w danym momencie, lecz nie przekazują informacji potencjale do ich spłaty. Są wykorzystywane przez banki i inne instytucje finansujące do oceny jakości struktury finansowej firmy związanego z nią ryzyka finansowego.

Im przedsiębiorstwo jest zadłużone w większym stopniu i poziom tego zadłużenia rośnie, tym wyższe staje się jego ryzyko finansowe. Może to być przeszkodą w otrzymaniu kolejnej kwoty kredytu lub obciążenia nowej pożyczki wyższym oprocentowaniem bądź też oczekiwania przez bank wartościowszych zabezpieczeń.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia stanowi relację zobowiązań ogółem do łącznej wartości aktywów przedsiębiorstwa. Można to przedstawić następującym wzorem:

gdzie:

D - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,

A - aktywa ogółem.

Dzięki temu wskaźnikowi można się przekonać, w jakim stopniu majątek przedsiębiorstwa jest finansowany kapitałami obcymi.

Zbyt wysoki wskaźnik świadczy o dużym ryzyku finansowym, informując jednocześnie, że firma może utracić zdolność do spłaty długów.

Zgodnie z powszechnie znaną zasadą „złotej reguły finanso­Wania” wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie 50%.

Ponadto wielkość tego wskaźnika zależy od branży funkcjonowa­nia firmy.

Przedsiębiorstwo ma zawsze możliwość osiągania wyższego po­ziomu zadłużenia, na przykład przez wykorzystanie zobowiązań z tytułu dostaw do finansowania swojej działalności operacyjnej. Bardzo wysoki wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami jest również często osiągany przy finansowaniu przez firmę projektów ze środków funduszy typu venture capital. W tym przypadku wierzyciele wnoszą na ogół od 80 do 90% potrzebnego kapitału na pokrycie wydatków związanych z planowanym przedsię­wzięciem innowacyjnym, dość ryzykownym, ale atrakcyjnym z perspektywy przyszłych zysków.

Najwłaściwszy i najbezpieczniejszy poziom tego wskaźnika w firmie, w której nie jest zachwiana równowaga finansowa i nie są realizowane istotne projekty inwestycyjne, powinien oscylować w przedziale 57-67%. A zatem zobowiązania ogółem mogą maksymalnie finansować w 2/3 ak­tywa przedsiębiorstwa, co oznacza również, że udział kapitału własnego w finansowaniu majątku nie powinien być mniejszy niż 1/3.

dr Piotr Szczepankowski, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25364 )
Array ( [docId] => 25364 )

Array ( [docId] => 25364 )