Będą nowe przepisy dotyczące stosowania zwolnienia dla dywidend

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 27-07-2015 r.

Dnia 21 lipca 2015 r. rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Projekt wprowadza kompleksowe zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek oraz zwiększa zakres wymiany informacji pomiędzy państwami UE.

Wprowadzenie dodatkowego warunku stosowania zwolnienia dla dywidend ma zapobiegać unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania przez podatników w przypadkach stosowania fikcyjnych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej. Projekt przewiduje, że aby zastosować zwolnienie (tj. wypłacić dochód z dywidendy bez pomniejszenia go o zryczałtowany podatek dochodowy) płatnik będzie musiał otrzymać oświadczenie od podmiotu, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda.

Bez oświadczenia, że w stosunku do tej należności nie stosuje się przepisów wyłączających zwolnienie w przypadku stosowania fikcyjnych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej, podmiot wypłacający dywidendę będzie pobierać podatek. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia zostanie sprawdzona podczas kontroli. Jeżeli organ podatkowy wykaże, że złożone przez odbiorcę dywidend płatnikowi oświadczenie jest fałszywe, wówczas określi zobowiązanie podatkowe i odmówi zastosowania zwolnienia od wypłaconych dywidend.

W przypadku dywidend otrzymywanych przez polskich rezydentów z zagranicy weryfikacja będzie się odbywać również w drodze kontroli organów podatkowych. Oświadczenie w tym przypadku nie jest składane, gdyż płatnikiem dochodu jest nierezydent.

Projektowane przepisy zakładają ponadto wyłączenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorstw z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dla pozostałych przedsiębiorców nastąpi zróżnicowanie zakresu wymaganej dokumentacji w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz wielkości transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi (m.in. przewiduje się zmniejszenie zakresu podmiotów powiązanych przez podniesienie progu powiązań kapitałowych z 5 do 25%). Zmiany te zmierzają do zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

Zgodnie z projektem przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2015 r. i będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. Zmiany w zakresie dokumentacji wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących  sprawozdań dla podmiotów o przychodach powyżej 750 mln euro, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło:

Ministerstwo Finansów

Joanna Banasiak-Lach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37611 )
Array ( [docId] => 37611 )

Array ( [docId] => 37611 )