Determinanty wyceny przedsiębiorstwa

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 14-10-2013 r.

Nie ma żadnej obiektywnej metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. Każda rzecz bowiem, w tym również przedsiębiorstwo, jest warte tyle, ile ktoś jest skłonny za nią zapłacić. Wycena wartości przedsiębiorstw jest szczególnie trudna, gdyż firmy nie są powtarzalne, tak jak np. samochody, czy domy.

Wycenę przedsiębiorstwa możesz przeprowadzać w różnych sytuacjach i dla różnych celów. Proponujemy wyróżnienie czterech grup przesłanek, wynikających:

 
 1. ze zmian własnościowych, takich jak m.in.: kupno – sprzedaż przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, na przykład zakładu, oddziału lub udziału w innej spółce, wystąpienie, wyłączenie udziałowców, sprzedaż pakietu akcji;

 2. z przekształceń strukturalnych, takich jak m.in.: przyjęcie nowych udziałowców, wniesienie całego przedsiębiorstwa jako aportu do kapitału innej firmy, fuzje i przejęcia, restrukturyzacja przedsiębiorstwa,

 3. z konieczności dokonywania rozliczeń z urzędem skarbowym, takich jak np.: pomiar opłaty skarbowej od transakcji kupna – sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub akcji i udziałów,

 4. z innych powodów zarządczych, takich jak np.: ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, zabezpieczenie zaciąganych kredytów i pożyczek, wycena przyjmowanych aportów itp.

Pamiętajmy, że cele wyceny determinują wybór metody i procedurę wyliczenia wartości przedsiębiorstwa. Pamiętajmy też, że wiek przedsiębiorstwa, jego forma organizacyjno-prawna, struktura aktywów, wielkość zadłużenia i lokalizacja to czynniki równie istotne w doborze metody wyceny.

Przed ustaleniem wartości przedsiębiorstwa najpierw powinieneś przeprowadzić przede wszystkim:

 • analizę ekonomiczno-finansową, na którą się składa:
  • badanie sprawozdań finansowych, raport z badania oraz opinię biegłego rewidenta,
  • analiza kosztów, z wyznaczeniem progu rentowności,
  • analiza wskaźnikowa,
  • analiza majątku przedsiębiorstwa;
 • analizę marketingową obejmującą w szczególności:
  • przegląd rynków, na których działa badana firma,
  • ogólne informacje dotyczące pozycji przedsiębiorstwa na rynku,
  • charakterystykę wyrobów,
  • charakterystykę konkurencji w sektorze,
  • charakterystykę powiązań z kooperantami i klientami,
  • charakterystykę obecnego i przewidywanego popytu,
  • kluczowe czynniki sukcesu w branży;
 • ocenę wykorzystanych technologii w porównaniu z konkurentami w kraju i za granica;
 • analizę systemu organizacji i zarządzania.

Analizy te należy przeprowadzić za okres co najmniej ostatnich pełnych trzech lat obrachunkowych.


dr Piotr Szczepankowski
, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25409 )
Array ( [docId] => 25409 )