Due diligence – badanie kondycji spółki

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Michał Koralewski
Data: 03-04-2014 r.

Termin due diligence dotyczący spółki pochodzi z prawa amerykańskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „należytą staranność”. Due diligence wywodzi się zaś z braku w tym systemie prawnym uprawnień odpowiadających rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.Nabywca nie mając żadnych roszczeń względem sprzedawcy, zobowiązany jest zatem do precyzyjnego zbadania przedmiotu umowy, aby uniknąć w spółce negatywnych skutków transakcji.

Na gruncie prawa kontynentalnego pojęcie „due diligence” jest odnoszone do konieczności przeprowadzenia audytu lub sprawdzenia przedmiotu lub warunków danego kontraktu. Stąd też wyróżnia się badania due diligence: prawne, podatkowe, finansowe, w zakresie działalności przedsiębiorstwa docelowego, co do skutków transakcji dla ochrony środowiska. Celami tego typu badania są zatem m.in.: ustalenie wartości przedmiotu transakcji (np. udziałów w spółce z o.o. lub przedsiębiorstwa spółki), określenie i zidentyfikowanie ryzyka gospodarczego transakcji (ryzyka prawne, podatkowe, ekonomiczne itp.), umożliwienie wykonania w przyszłości uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy lub praw nabywanych, a także zabezpieczenie materiału dowodowego na wypadek ewentualnego sporu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwe skutki badania due dilligence względem uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady. Konsekwencje te zależne są od momentu, w którym badanie zostało przeprowadzone:

 • w przypadku dokonania go przed zawarciem umowy głównej – zastosowanie znajduje art. 557 kc, który mówi o zwolnieniu sprzedawcy z odpowiedzialności za wady przedmiotu transakcji, gdy kupujący przed jej zawarciem miał o nich wiedzę. Oznacza to, że kupujący nie będzie mógł występować przeciwko sprzedawcy z roszczeniami dotyczącymi wad ujawnionych w badaniu due dilligence, chyba że strony w umowie postanowią inaczej. Oczywiście wynik takiego audytu nie pozostanie bez wpływu na ostateczną cenę;

 • w przypadku dokonania go po zawarciu umowy głównej – zastosowanie znajduje art. 563 kc, który stanowi, że kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w razie, gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeśli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Przeprowadzenie badania due dilligence pozwala zatem kupującemu na zachowanie roszczeń z tytułu rękojmi, jeżeli tylko audyt zostanie przeprowadzony niezwłocznie po dokonaniu transakcji, a wady zgłoszone w terminie kolejnego miesiąca.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34570 )
Array ( [docId] => 34570 )

Array ( [docId] => 34570 )