Zabezpieczenie kredytu spółki – wykorzystanie hipoteki

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Adrian Mazur
Data: 19-03-2014 r.

Z uwagi na koszty ustanowienia, jak też czas trwania postępowania o wpis do księgi wieczystej hipoteka jest stosunkowo rzadko wykorzystywana w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytów krótkoterminowych. Hipoteka odgrywa natomiast szczególną rolę jako forma zabezpieczenia długoterminowego kredytu bankowego (określanego jako tzw. kredyt hipoteczny).

Rola hipoteki wynika przede wszystkim ze znacznej wartości obciążonych nią nieruchomości, których ceny w mniejszym stopniu niż ceny innych dóbr podlegają wahaniom w dłuższych przedziałach czasu. Ponieważ kredyt długoterminowy jest na ogół kredytem inwestycyjnym, przeznaczonym na budowę nowych obiektów przemysłowych wznoszonych z reguły na obciążonych hipoteką nieruchomościach (gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste), jego wykorzystanie prowadzi do wzrostu wartości przedmiotu hipoteki. Tym samym zwiększenia szansy na zaspokojenie zabezpieczonej nią wierzytelności.

 

Dlatego też hipoteka, obok zastawu, zaliczana jest do tzw. zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności. Do nich zalicza się ponadto przewłaszczenie na zabezpieczenie (przeniesienie własności rzeczy lub prawa w celu zabezpieczenia wierzytelności). W przeciwieństwie jednak do przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanawiający hipotekę pozostaje nadal właścicielem nieruchomości. Może on nią rozporządzać. Nie jest bowiem dopuszczalna umowa, która zobowiązywałaby właściciela do nierozporządzania (zbycia lub obciążenia) nieruchomością stanowiącą przedmiot hipoteki przed jej wygaśnięciem (art. 72 u.k.w.h.). Umowa taka jako sprzeczna z prawem byłaby nieważna (art. 58 § 1 i 3 kc).

Adrian Mazur, bankowy doradca klienta korporacyjnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34440 )
Array ( [docId] => 34440 )