Struktura prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 30-07-2013 r.

Struktura prezentacji wyników finansowych jest uzależniona m.in. od charakterystyki działalności – np. dla spółek o dużym asortymencie ważna może być struktura wyników generowanych przez poszczególne produkty, a dla firmy o relatywnie stałych źródłach przychodów, struktura kosztów.

Dla jednych spółek wartość aktywów trwałych i ich zmiany będą podstawą w strukturze prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym, a dla innych będą relatywnie mało ważne. Struktura prezentacji może także wynikać z wymagań organizacyjnych (np. w grupach kapitałowych) czy po prostu z upodobań prezesa zarządu. Poniżej przedstawiam przykładową strukturę prezentacji danych dla organów nadzorczych po zakończeniu roku obrotowego.

 

Niezbędnymi elementami są oczywiście sprawozdania finansowe łącznie z informacjami dodatkowymi i objaśnieniami. Jeżeli spółka jest badana to warto także dołączyć opinię i raport biegłego rewidenta.

W przypadku dużych spółek możemy dołączyć do sprawozdania finansowego krótkie (1-2-stronnicowe) streszczenie zawierające podstawowe informacje i tezy, które następnie będą rozwinięte w materiale opisowym.

Ocenę przedsiębiorstwa według mnie najlepiej jest podzielić na 3 elementy:

  • prezentację efektywności działania przedsiębiorstwa w danym roku (tu opieramy się głównie na rachunku zysków i strat, ale szerzej niż w sprawozdaniu opisujemy m.in. strukturę sprzedaży w podziale na asortymenty, efektywność różnych segmentów, strukturę kosztów, efektywność finansowania itp.),
  • prezentację zasobów spółki i źródeł finansowania (tu głównie analizujemy bilans – zasoby majątkowe, możemy też opisać zasoby, które są nieobecne w bilansie, takie jak zasoby ludzkie, a także prezentujemy wykorzystywane i potencjalne źródła finansowania),
  • prezentację planów i perspektyw z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk działania.

Ostatni element nie jest już stricte prezentacją wyników finansowych, jednak w mojej ocenie powinien być niezbędnym jej elementem.Julita Zduńczyk
, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25293 )
Array ( [docId] => 25293 )