Etapy kryzysu w firmie

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 28-06-2013 r.

Większość ekspertów analizujących źródła kryzysów twier­dzi, że mało prawdopodobny jest kryzys firmy wywołany jedną przyczyną. Dopiero wówczas, gdy następuje kumulacja przyczyn, zaczynają się poważne problemy. Pewne przyczyny występują na ogół razem, tworząc typowe scenariusze kryzysu. Etapy kryzysu w firmie można rozpoznać zanim przedsiębiorstwo upadnie.

Upadłość firmy jest końcowym etapem jej funkcjonowania, ale najczęściej jest poprzedzona okresem nieprawidłowości i błędów popełnianych przez samą firmę. J. Argenti wyróżnia następujące 4 etapy kryzysu w firmie:

 
 • stopniowe utrwalanie się niedomogów działalności, choć nie wywołują one jeszcze istotnych zmian i zakłóceń;
 • niedomagania prowadzą do popełniania błędów i stopnio­wego pogłębiania nieprawidłowości;
 • ujawniają się istotne zakłócenia w działalności, zwłaszcza w zakresie wypłacalności firmy;
 • końcowa, w której występuje upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać jednak, że pewne oznaki kryzysu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa można dostrzec stosunkowo wcześnie! Nie tylko etapy kryzysu w firmie możemy rozpoznać stosunkowo wcześnie, ale także o złej sytuacji naszej firmy mogą nas alarmować pewne sygnały ostrzegawcze.

Wśród sygnałów wczesnego ostrzegania przed kryzysem istotną rolę można przypisać następującym symptomom finansowym:
 • znaczące zmniejszenie się kwoty zysku lub powstanie straty finansowej;
 • spadająca płynność finansowa i związana z nią utrata pokrycia finansowego (wypłacalności);
 • powtarzająca się w ocenie przyczynowej przychodów ze sprzedaży i wyniku finansowego przewaga wpływu czyn­ników ekstensywnych nad intensywnymi (tzn. zbyt mały udział czynników efektywnościowych w poprawie wyników finansowych, a więc wzrostu wydajności pracy, obniżki ma­teriałochłonności produkcji i in.);
 • widoczne powiększenie zapotrzebowania na kredyty i pożyczki (zwykle krótkoterminowe) oraz zakłócenia w ich spłacie;
 • rosnące zamrożenie środków w inwestycjach niezakończonych w terminie.
Do pozafinansowych symptomów ostrzegających przed nad­chodzącym kryzysem firmy można zaliczyć m. in.:
 • malejący udział firmy w ogólnej sprzedaży na rynku;
 • utratę ważnych odbiorców lub korzystnych źródeł dostaw;
 • brak strategii rozwoju.


dr Aleksander Kusak
, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25259 )
Array ( [docId] => 25259 )