Etapy kryzysu w firmie

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 28-06-2013 r.

Większość ekspertów analizujących źródła kryzysów twier­dzi, że mało prawdopodobny jest kryzys firmy wywołany jedną przyczyną. Dopiero wówczas, gdy następuje kumulacja przyczyn, zaczynają się poważne problemy. Pewne przyczyny występują na ogół razem, tworząc typowe scenariusze kryzysu. Etapy kryzysu w firmie można rozpoznać zanim przedsiębiorstwo upadnie.

Upadłość firmy jest końcowym etapem jej funkcjonowania, ale najczęściej jest poprzedzona okresem nieprawidłowości i błędów popełnianych przez samą firmę. J. Argenti wyróżnia następujące 4 etapy kryzysu w firmie:

  • stopniowe utrwalanie się niedomogów działalności, choć nie wywołują one jeszcze istotnych zmian i zakłóceń;
  • niedomagania prowadzą do popełniania błędów i stopnio­wego pogłębiania nieprawidłowości;
  • ujawniają się istotne zakłócenia w działalności, zwłaszcza w zakresie wypłacalności firmy;
  • końcowa, w której występuje upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać jednak, że pewne oznaki kryzysu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa można dostrzec stosunkowo wcześnie! Nie tylko etapy kryzysu w firmie możemy rozpoznać stosunkowo wcześnie, ale także o złej sytuacji naszej firmy mogą nas alarmować pewne sygnały ostrzegawcze.

  • malejący udział firmy w ogólnej sprzedaży na rynku;
  • utratę ważnych odbiorców lub korzystnych źródeł dostaw;
  • brak strategii rozwoju.


dr Aleksander Kusak
, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 25259 )
Array ( [docId] => 25259 )