Koniunktora gospodarcza w sierpniu 2015 r. – dane GUS i komentarz eksperta

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 24-09-2015 r.

We wrześniu dyrektorzy przedsiębiorstw z ponad połowy badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają we wrześniu koniunkturę mniej optymistycznie niż przed miesiącem, ale podobnie jak przed rokiem.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury niż w sierpniu, ale są one lepsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ubiegłych trzech lat. Oceny z zakresu handlu hurtowego są mniej korzystne niż przed miesiącem. Od marca 2015 r. utrzymują się pozytywne opinie dotyczące koniunktury handlu detalicznego. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od ośmiu miesięcy oceniają koniunkturę gospodarczą optymistycznie, choć we wrześniu nieco ostrożniej niż w sierpniu.

Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są nieznacznie pesymistyczne po pozytywnych ocenach od marca do sierpnia 2015 r. Od początku ubiegłego roku utrzymują się zbliżone, korzystne oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, choć nieco gorsze niż przed rokiem, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, oceny te utrzymują się na zbliżonym poziomie od kwietnia tego roku.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Nieznacznie ubywa firm przemysłowych wskazujących na poprawę sytuacji - wzrost produkcji, zamówień, zatrudnienia. Na szczęście zasilają one grupę firm, które uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, a nie grupę pesymistów. Ciągle ogólny stan koniunktury w gospodarce całkiem dobrze oceniają firmy duże i średnie. Pogarszają się natomiast nastroje w firmach małych.

Właściwie od połowy 2014 r. obserwujemy „trend boczny" - odsetek firm oceniających pozytywnie i negatywnie koniunkturę w gospodarce zmienia się w kolejnych miesiącach w nieznacznym stopniu, dając podobny efekt netto (różnicę między liczbą firm oceniających koniunkturę pozytywnie i negatywnie). Jednak widać zróżnicowanie między branżami - te związane z eksportem ciągle wyraźnie pozytywnie oceniają koniunkturę. W przemyśle chemicznym, samochodowym, urządzeń elektrycznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, spożywczym, farmaceutycznym, produkcji metalowych wyrobów gotowych, a także maszyn i urządzeń dominują pozytywne oceny koniunktury. Aczkolwiek w przemyśle wytwarzającym maszyny i urządzenia od kilku miesięcy ubywa optymistów, co musi niepokoić, bo ta branża to klucz do naszych eksportowych sukcesów.

Niepokoi stabilizacja w prognozach dotyczących wzrostu zatrudnienia. Jeśli przemysł nie będzie zwiększał liczy pracowników, to nie będzie ich także przybywać w usługach, co może odbić się na optymizmie konsumentów, a tym samym na spożyciu indywidualnym, które nie będzie rosło tak dynamicznie jak w 1. półroczu 2015 r.

W pewnym sensie pozytywna informacja to wysoki poziom wykorzystania mocy wytwórczych (80 proc.) - może to wpłynąć na decyzje inwestycyjne firm podtrzymując wysoką dynamikę inwestycji z pierwszej połowy roku.

Przed nami wrześniowy wskaźnik PMI, który (po sierpniowym spadku do 51,1 z ponad 54 pkt. w czerwcu i lipcu) pozwoli bardziej jednoznacznie określić to, czego możemy się spodziewać w przemyśle w ostatnich miesiącach 2015 r., a tym samym czego możemy spodziewać się w całej gospodarce, bo przemysł to 25 proc. wartości dodanej w niej wytwarzanej.

Niepokoi pogorszenie nastrojów w budownictwie, które sygnalizują słabsze zamówienia, dalsze redukcje zatrudnienia oraz zła sytuacja związana z regulowaniem należności. Na efekt zimy to jeszcze za wcześnie. Musi to zatem być ciągle konsekwencja braku uruchomienia projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich. Nowy okres prognozowania rozpoczął się w 2014 r. i do tej pory nie ruszył żaden infrastrukturalny projekt. Budownictwo to 7 proc. polskiego PKB, więc słabsze oceny koniunktury gospodarczej przez firmy z tego sektora gospodarki mogą nieznacznie negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy.

Źródło:

Konfederacja Lewiatan

Joanna Banasiak-Lach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37792 )
Array ( [docId] => 37792 )