Koszty organizacji jubileuszu firmy a obowiązki podatkowe spółki

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 27-08-2013 r.

Orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych przedstawiają niejednolite stanowisko w kwestii rozliczania kosztów reprezentacyjnych spółki np. organizacji jubileuszu firmy. W poszczególnych przypadkach, zdanie na ten temat powinny zająć miejscowe organy podatkowe.

Nie ulega wątpliwości, że po stronie uczestnika imprezy z okazji jubileuszu firmy powstanie przychód. W przypadku pracowników wynika on ze stosunku pracy, a u innych podmiotów – z innych źródeł lub działalności gospodarczej, jeśli z zaproszenia skorzystają np. kontrahenci. Powstanie przychodu nie oznacza jednak automatycznie wystąpienia obowiązku podatkowego.

Najpierw, nieodpłatne świadczenie trzeba odpowiednio wycenić – według metod określonych w art. 11 ust. 2 – 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pracodawca powinien określić wartość nieodpłatnego świadczenia

Jeżeli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia nie jest rzecz lub usługa, wchodząca w zakres działalności pracodawcy, wartość pieniężną tego rodzaju świadczenia ustala się według cen zakupu, jeśli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione przez pracodawcę. Istotą problemu jest więc ustalenie, czy pracodawca jest w stanie określić wartość nieodpłatnego świadczenia przypadającego na daną osobę. Przy czym cena zakupu może być tylko pewnym punktem odniesienia do wyznaczenia realnej wartości otrzymanego przez podatnika świadczenia. Nie może natomiast bezwzględnie stanowić tej wartości, jeżeli nie została ona określona w relacji do konkretnej osoby.

 

Powstanie przychodu po stronie pracownika

Podzielenie ogólnych (zryczałtowanych) kosztów organizacji jubileuszu firmy przez liczbę uczestników, nie wystarcza do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Dopiero gdy istnieje możliwość przypisania danemu pracownikowi skonkretyzowanej wartości świadczenia jakie otrzymał, powstaje przychód do opodatkowania. Sam fakt, że pracownik pojawił się na imprezie, w której udział był zupełnie dobrowolny, jeszcze nie przesądza o powstaniu u niego przychodu, który dałoby się wycenić według metod podatkowych (wyrok NSA z 25 kwietnia 2013 r., II FSK 1828/11).

Przychód można byłoby ustalić i opodatkować, gdyby np. pracodawca najpierw zebrał informacje, kto przyjdzie na imprezę i według tego zostałby skalkulowany koszt osobowy. Potem należałoby jeszcze odnotować, kto faktycznie był na imprezie. Mogłoby się bowiem okazać, że osoby, które deklarowały chęć przybycia, w konsekwencji były nieobecne.

Organy podatkowe bardzo rzadko i w wyjątkowych przypadkach odstępują od opodatkowania przychodu z tytułu udziału w imprezach organizowanych przez pracodawcę. Ma to miejsce wtedy, gdy impreza ma charakter otwarty i może w niej uczestniczyć nieograniczony krąg osób, niemożliwy do zidentyfikowania.

Jeśli pracodawca wie, ile osób było na spotkaniu, organy twierdzą, że można ustalić pojedynczy przychód dzieląc ogólne koszty organizacji jubileuszu firmy, przez liczbę obecnych. Jeżeli w rozumieniu przepisów podatkowych pracownik uzyskał przychód ze stosunku pracy z tytułu uczestnictwa w zabawie jubileuszowej, to podlega on również oskładkowaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25337 )
Array ( [docId] => 25337 )