Wydatki na organizacje turnieju sportowego mogą być kosztem podatkowym

Kategoria: CIT
Data: 29-07-2013 r.

Jeżeli firma zdecyduje się na organizacje zawodów sportowych dla pracowników, może je potraktować jako reklamę, jeśli będą one miały charakter otwarty. Przy zamkniętych zawodach, można je potraktować jako imprezę integracyjną. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku istnieje możliwość zaliczenia poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT) do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wszelkie wydatki, które pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu źródła przychodów. Wydatki te nie mogą być również wymienione w art.16 ustawy o CIT, zawierającym zamknięty katalog wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Zwrot "w szczególności" oznacza, że nie jest to katalog zamknięty i stanowi jedynie przykładowe wymienienie niektórych wydatków związanych z reprezentacją firmy, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Ponieważ przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji reprezentacji ani reklamy, należy odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. Zgodnie z utrwaloną już linią interpretacji podatkowych reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy), w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy jego reprezentowaniu. Są to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów. O reprezentacji można mówić w odniesieni do działań mających na celu stworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz, to jest w relacjach z kontrahentami (ich przedstawicielami), gośćmi i potencjalnymi klientami.

Reklama to działania kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

Polega ona na rozpowszechnianiu informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwaleniu kogoś, zalecaniu czegoś przez prasę, radio, telewizję itp.

Zapamiętaj! Wydatki poniesione na reklamę w pełnej wysokości podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że wydatki te pozostają w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika.

Na podstawie tak przyjętych definicji reprezentacji i reklamy można uznać, że celem przekazani pracownikom strojów sportowych z logo firmy była jej reklama. Działania te mają za zadanie propagowanie jej pozytywnego wizerunku. Jednocześnie trudno uznać, iż wyposażenie pracownika w podstawowe stroje sportowe ma charakter ponadprzeciętny, wystawny itp. Należy więc uznać, że wspomniany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów spółki. Na analogicznym stanowisku stoją także organy podatkowe.

Interpretacja IS – Stroje sportowe dla pracowników

W przypadku zawodników reklamujących firmę podatnika, wyposażenie pracowników w firmowe stroje (koszulki z logo firmy, buty sportowe) przeznaczonego do wykorzystania i prezentowania się pracowników podczas międzyzakładowych zawodów w których uczestniczą, służy propagowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Poprzez takie działanie przedsiębiorca rozpowszechnia logo firmy, buduje swój obraz w oczach potencjalnych klientów. Wydatki na ich nabycie mogą zostać w takich okolicznościach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty reklamy, o ile fakt wykorzystywania przedmiotowych strojów sportowych przez pracowników nie wiąże się z okazałością wytwornością w reprezentowaniu przedsiębiorstwa. Także wydatki związane z wynajmem sali gimnastycznej do treningów dla grupy pracowników, którzy tworzą drużynę piłkarską stanowią – z uwzględnieniem wymienionych zastrzeżeń – koszt uzyskania przychodów .

Interpretacja indywidualna dyrektora IS w Katowicach z 4 maja 2011 r., (IBPBI//2/423-155/11/BG)

Wydatki na organizacje zamkniętego turnieju mogą być kosztem podatkowy

Jeżeli firma zdecyduje się, aby turniej miał charakter zamknięty (przez co należy uznać, że nie będzie on dostępny dla osób trzecich spoza firmy), nie będzie już możliwe uznanie, że wydatki z nim związane mają charakter reklamowy.

Niemniej jednak, w przypadku turnieju zamkniętego, imprezę tę można potraktować jako imprezę integracyjną. Jeżeli dla przykładu w turnieju biorą udział pracownicy z rożnych działów, spółka poprzez zorganizowanie turnieju dąży do zwiększenia wydajności i efektów ich pracy. Wspólna rywalizacja sportowa wzmacnia wzajemne relacje między pracownikami chęć współpracy, co nie jest bez znaczenia dla wydajności pracowników, która w sposób bezpośredni przekłada się na kondycję finansową firmy. A zatem również taki wydatek może stanowić koszt podatkowy. Takie samo stanowisko zajmują także organy podatkowe.

Adam Zawadzki, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30735 )
Array ( [docId] => 30735 )

Array ( [docId] => 30735 )