Kredyt kupiecki – czego nie możesz przeoczyć

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 30-08-2013 r.

Kredyt kupiecki może ograniczyć do minimum straty związane z transakcjami z nieuczciwymi bądź niewypłacalnymi partnerami. Zanim jednak podpiszemy umowę o ubezpieczenie kredytu kupieckiego warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów te umowy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na określone zapisy w warunkach ubezpieczenia. I tak, maksymalne terminy płatności określane są przez ubezpieczonego za zgodą ubezpieczyciela

i określają maksymalny termin, na jaki może być wystawiona faktura. Czyli po jakim okresie kontrahent powinien ją uregulować. Termin ten może wahać się u poszczególnych ubezpieczycieli między 90 a 120 dni. Jest to istotne zagadnienie, ponieważ często właśnie wydłużaniem terminu płatności firmy mogą pozyskać nowego klienta.

 

Trzeba zwrócić szczególną uwagę na istotne elementy ubezpieczenia, którymi są:

  • maksymalna prolongata płatności – może być ustalona jako: liczba dni od pierwotnego terminu płatności faktury, nie jest to ograniczone maksymalnym terminem płatności, lub jako liczba dni po pierwotnym terminie płatności – nie więcej jednak niż maksymalny termin płatności, ale tylko dla faktur przeterminowanych, lub też jako liczba dni od pierwotnego terminu płatności faktury, nie więcej jednak niż maksymalny okres kredytu,
  • obowiązywanie nadanych limitów kredytowych – od pierwszego dnia trwania polisy lub od daty wystawionej na potwierdzeniu nadania limitu,
  • okres oczekiwania – określany jako liczba dni od pierwotnej daty płatności, liczba dni od daty zlecenia windykacji, liczba dni po zgłoszeniu przeterminowanych należności,
  • termin zlecenia windykacji i poinformowanie o przeterminowanych należnościach – liczba dni od pierwotnego terminu płatności lub liczba dni od daty wystawienia faktury,
  • automatyczne ustanie ochrony (wyłącznie dla dalszych dostaw) – jako liczba dni od pierwotnego terminu płatności.

Podane terminy są przez poszczególnych ubezpieczycieli liczone w różny sposób (różne liczby dni od różnych dat), a to powoduje odmienną elastyczność w prolongowaniu płatności. Nie możemy wypowiedzieć się, które z tych rozwiązań jest lepsze, gdyż ubezpieczyciele mogą zmieniać liczbę dni i daty, od których je liczą. A zatem każdy przypadek powinno się rozpatrywać indywidualnie i na dodatek z wielką rozwagą, ponieważ z tymi terminami ściśle związane są obowiązki ubezpieczającego. A ich niewykonanie w terminie może spowodować odmowę bądź ograniczenie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Aby dopełnić obrazu polisy, koniecznie trzeba jeszcze zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności zakładu zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. A zatem dokładnie sprawdzić, za co zakład nie wypłaci odszkodowania.

Najczęściej w ich zakres wchodzą:

  • należności uboczne (karne odsetki, kary umowne, koszty sądowe),
  • należności od dłużników, którym nie da się ogłosić upadłości oraz powiązanych kapitałowo z ubezpieczonym, ale też:
  • szkody będące następstwem nacjonalizacji majątku dłużnika.

dr Jacek Rodzinka, Samodzielny Zakład Ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25342 )
Array ( [docId] => 25342 )