Metody oceny projektów inwestycyjnych

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 04-11-2013 r.

Wykorzystując wskaźnikową ocenę projektu inwestycyjnego, opieramy się na prognozie danych liczbowych, w szczególności prognozie przepływów pieniężnych, ale także innych danych zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Oceniając dane przedsięwzięcie, musimy wyodrębnić wszelkie wpływy i wydatki, które będą jego konsekwencją. Np. jeżeli firma planuje projekt budowy nowej hali produkcyjnej i uruchomienia produkcji nowego wyrobu, to przedmiotem analizy nie mogą być tylko nakłady inwestycyjne, a w kolejnych latach wpływy ze sprzedaży nowego wyrobu i koszty jego produkcji.

 

Trzeba również wziąć pod uwagę zmianę poziomu kosztów stałych wynikającą ze zwiększenia rozmiarów przedsiębiorstwa, obniżenie sprzedaży dotychczasowych produktów (jeżeli taka nastąpi wskutek wprowadzenia nowego produktu) itp.

Przede wszystkim chodzi tu o strukturę sprawozdań finansowych. Na podstawie prognoz sprawozdań można ocenić, jak będą się kształtować podstawowe wskaźniki dla firmy.

Rozważając projekt nie wolno zapominać, że jego realizacja wpłynie na ocenę przedsiębiorstwa, a to z kolei między innymi na możliwość pozyskania kapitału (własnego i obcego).

Istnieje wiele metod oceny inwestycji rzeczowych. Możesz je podzielić przede wszystkim na metody:

  • dyskontowe oraz

  • księgowe.

Należy pamiętać, że dobór metod oceny inwestycji jest równie ważny jak sama analiza. Powinien on uwzględniać charakter firmy oraz oczekiwania dotyczące projektu. Wskaźniki służące ocenie trzeba dobrać w ten sposób, aby zminimalizować ryzyko błędnej decyzji. Przede wszystkim dotyczy to możliwości dokonywania porównań – jaka będzie sytuacja firmy, gdy projekt zrealizujemy, a jaka gdy firma zaniecha realizacji, który z projektów będzie dla firmy korzystniejszy, czy efektywność projektu rekompensuje ryzyko itp.

Dokonując analizy projektu, trzeba także mieć na uwadze cele firmy oraz oczekiwania właścicieli (wpływające na decyzje zarządu). Zauważmy, że dotyczy to nie tylko metody oceny, ale także okresu prognozy.

Pamiętajmy, że mimo iż metody dyskontowe są uznawane za lepsze, nie należy rezygnować z metod księgowych. Zaletą tych drugich jest bowiem szybkość obliczeń – można je wykorzystać do porównywania projektów o podobnych przepływach pieniężnych albo do wstępnej oceny projektów (jeżeli już metody księgowe pokazują, że projekt nie jest opłacalny, to nie musimy go dalej analizować).

Pewne metody księgowe można również zmodyfikować, tzn. bazować nie na wartościach nominalnych, ale na wartościach zdyskontowanych (przykład: okres zwrotu i zdyskontowany okres zwrotu).

Julita Zdończyk, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25433 )
Array ( [docId] => 25433 )