Metody wyceny zapasów

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 29-10-2013 r.

W bilansie można odnaleźć zapasy materiałów wykazane według rzeczywistych cen nabycia, a więc według cen ich zakupu powiększonych o koszty zakupu. W przypadku importu materiałów, cena zakupu będzie powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym, na przykład cło.

Warto zauważyć, że materiały wytworzone przez firmę we własnym zakresie odnajdzie się wykazane w wysokości kosztu wytworzenia lub według cen sprzedaży netto.

Cenę sprzedaży netto stanowi cena sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług, pomniejszona o rabaty i upusty. Nie dolicza się dodatkowo przypadającego od sprzedaży podatku akcyzowego oraz kosztów związanych z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku (to pomniejsza cenę sprzedaży netto). Cena ta jest powiększona o należną dotację przedmiotową, jeśli występuje.

W związku z istniejącymi ruchem cen nabycia materiałów, a także wysokością kosztu można napotkać problem ustalenia wartości rozchodu materiałów oraz ich stanu końcowego. Posiadany zapas materiałów składa się z dostaw o różnych cenach i często trudno ustalić, z której dostawy materiały zostały rozchodowane, a z której dostawy stanowią zapas końcowy.

W praktyce wartość rozchodu można ustalić, opierając się na 4 metodach:

 • wycenie według stałych cen ewidencyjnych, korygowanych o różnice między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia lub kosztami ich wytworzenia,

 • wycenie według cen przeciętnych, czyli ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika majątku,

 • wycenie według metody FIFO (First In, First Out) polegającej na tym, że rozchód składników majątku wyceniasz kolejno po cenach, które uzyskano przy składnikach majątku nabytych w pierwszej kolejności, oraz

 • wycenie według metody LIFO (Last In, First Out) polegającej na tym, że rozchód składników majątku wyceniasz kolejno po cenach tych składników, które zostały nabyte najpóźniej.

Największe zróżnicowanie wyceny rozchodu i stanu zapasów końcowych dają ostatnie opisane metody, tzn. metody FIFO i LIFO. Efektem przyjętego sposobu wyceny zapasów są także różne wyniki finansowe i wielkości przepływów gotówkowych.

Bartłomiej Zamostny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25429 )
Array ( [docId] => 25429 )

Array ( [docId] => 25429 )